Beridarprogrammet

DIGITALA ANTAGNINGSPROV FÖR BERIDARPROGRAMMET

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 har Flyinge AB, huvudman för Beridarprogrammet beslutat att antagningsprovet till Beridarprogrammet kommer att genomföras i digital form.

INFORMATION

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 har Flyinge AB, huvudman för Beridarprogrammet, vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning på anläggningen, Flyinge Kungsgård.Tidigare år har antagningsprov genomförts på Flyinge Kungsgård.

Att genomföra detta i år skulle innebära risk för smittspridning och Flyinge AB har beslutat att antagningsprovet till Beridarprogrammet kommer att genomföras i digital form. Antagningsprovet kommer ej att ske på Flyinge Kungsgård.

Antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet. Detta år kommer färdigheterna att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och skicka in.

HAR DU RÄTT BEHÖRIGHET GÅR DU VIDARE TILL ANTAGNINGSPROV

Din ansökan behandlas av en handläggare som går igenom din behörighet för att bli antagen till utbildningen. Har du rätt behörighet kommer du få besked om detta samt få information och instruktioner om antagningsprovet skickat till dig via mail.

Har du som söker inte rätt behörighet eller saknar intyg, kommer du att få besked vad som saknas eller vad du eventuellt behöver kompletteras med, för att bli behörig för utbildningen.

Besked om du är behörig eller ej kommer att meddelas från den 16 april.

 

VAD SKA FILMERNA INNEHÅLLA?

28 maj kommer du få instruktioner vad antagningsprovet, filmerna ska innehålla. Då kommer banskiss för hoppmomentet och övningar för dressyr skickas till dig via mail.

Vänta med att filma tills detaljerande anvisningar kommer.

NÄR SKA ANTAGNINGSPROVET SKICKAS IN?

Antagningsprov ska vara inskickat senast den 2 juni.

Instruktioner kommer skicks till dig i samband med att du får besked om antagningsprov.

Läs mer om programmet här

Mer från Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.