Reception Flyinge AB

Öppettider: måndag–fredag 9.00–16.00
Telefon: 046-649 00 växel 09.00 -12.00
E-post: info@flyinge.se

Bokning av konferens och förfrågningar
Telefon: 046-649 00

Adress

Flyinge AB
Postadress: Box 3, 247 29 Flyinge
Besöksadress: Kungsgården, 247 93 Flyinge

Fakturaadress

Flyinge AB, Box 3, 247 29 Flyinge
Skicka gärna fakturan som bifogad pdf till efaktura@flyinge.se

Hitta hit

E22 mellan Lund och Hörby. Avfart Gårdstånga trafikplats, i rondellen tag höger mot Flyinge, väg 104. I Flyinge: kör höger mot Flyinge Kungsgård.

GPS-koordniater

N 55 44 52,8
E 013 21 15,4

Ledningsgrupp
Mårten Holmqvist VD/CEO
Jonas Johnson Chef produktionsledning Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Karin Morgan Chef för Forskning och Utveckling Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Viktoria Östlund Chef Utveckling & Hållbarhet Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Åsa Thybeck Rektor Ridsportgymnasiet Strömsholm och Flyinge Hästsportgymnasium
Jennie Sundin Utbildningsansvarig Hovslageriet
Jens Fredricson Stallmästare och Sportansvarig på Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Utbildningsledning
Helen Rosvall Utbildningsledare Beridarutbildningen
Linda Eriksson Studierektor Hippologprogrammet
Åsa Thybeck Rektor Ridsportgymnasiet Strömsholm och Flyinge Hästsportgymnasium
Jennie Sundin Utbildningsansvarig Hovslageriet
Maja Ödman Utbildningsadministratör och ekonomiassistent
PRODUKTIONSLEDNING
Jonas Johnson Chef produktionsledning Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Beridarprogrammet
Helen Rosvall Utbildningsledare Beridarutbildningen
Anna Nilsson Stallchef Beridarprogrammet
Piia Pantsu Lärare hoppning/terräng Beridarprogrammet, Hippologprogrammet
Mette Henriksen  Lärare dressyr, Beridarprogrammet, Hippologprogrammet
Pontus Molin Hästansvarig och kursledare Unghäst
Anna-Lena Martinsson Stallchef Beridarutbildningen och Flyinge Hästsportgymnasium
Linda Eriksson Studierektor Hippologprogrammet
Johanna Nilsson *Föräldrarledig* Stallchef, Beridarprogrammet
Hippologprogrammet
Linda Eriksson Studierektor Hippologprogrammet
Piia Pantsu Lärare hoppning/terräng Beridarprogrammet, Hippologprogrammet
Mette Henriksen  Lärare dressyr, Beridarprogrammet, Hippologprogrammet
Gitte Johansson Stallchef, lärare Hippologprogrammet och personalrepresentant i styrelsen
Marie Kahrle  Körmästare, lärare Hippologprogrammet, Hippologigymnasiet
Viktoria Östlund Chef Utveckling & Hållbarhet Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Anna-Lena Holgersson Föreståndare, Enheten för Hippologutbildning, SLU
Ellinor Fuchs Hippolog. Utbildningsadministratör, hippologenheten, SLU
Anders Rydqvist Bibliotekarie
Hovslagarutbildningen
Jennie Sundin Utbildningsansvarig Hovslageriet
Rebecca Giegold Lärare Hovslagarutbildningen
Tommy Svensson Lärare Hovslagarutbildningen
Johan Mård Lärare Hovslagarutbildningen
Benny Johnsson Lärare Hovslagarutbildningen
Linn Palander Lärare Hovslagarutbildningen
Veterinär
Helene Nöklestad Leg. Veterinär & Hovslagare godkänd av Jordbruksverket
Flyinge Hästsportgymnasium
Åsa Thybeck Rektor Ridsportgymnasiet Strömsholm och Flyinge Hästsportgymnasium
Marie Kahrle  Körmästare, lärare Hippologprogrammet, Hippologigymnasiet
Anna-Lena Martinsson Stallchef Beridarutbildningen och Flyinge Hästsportgymnasium
Sara Landa lärare gymnasiet *FÖRÄLDRARLEDIG
Elevhem
Anneli Moilanen Nyrebro Elevhemchef
Niclas Swerre Elevhemscoach
Amanda Svensson Elevhemscoach
Adjungerade professorer
Kyra Kyrklund Adjungerad professor i ridkonst vid Hippologenheten, SLU
Stall
Anna Nilsson Stallchef Beridarprogrammet
Anna-Lena Martinsson Stallchef Beridarutbildningen och Flyinge Hästsportgymnasium
Gitte Johansson Stallchef, lärare Hippologprogrammet och personalrepresentant i styrelsen
Johanna Nilsson *Föräldrarledig* Stallchef, Beridarprogrammet
Pontus Molin Hästansvarig och kursledare Unghäst
Elin Manninger Fastighet & Stall
Marknad och evenemang
Cecilia Rätz - Hagsell Event, Bokningar, SOME, kommunikation
Jonas Johnson Chef produktionsledning Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Administration
Mia Johansson  Ekonomi och administration
Viktoria Östlund Chef Utveckling & Hållbarhet Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Maja Ödman Utbildningsadministratör och ekonomiassistent
Anläggning
Jonas Johnson Chef produktionsledning Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Jenny Kouru Pettersson Fastighets & Driftschef
Niclas Stafström  Driftpersonal
Lars Lanséus Fastighetsskötare
Elin Manninger Fastighet & Stall
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.