Flyinge Ridakademi är en egen, fristående professionellt driven avdelning inom Flyinge AB med verksamhet i utbildning av hästar. Utbildningen av hästar inom Flyinge Ridakademi bedrivs efter klassiska principer för hästens skolning med syfte dels att ”bemanna” Flyinges utbildningar med enhetligt och gediget skolade, långsiktigt hållbara och högtstående skolhästar som behärskar minst St Georg dressyr och säkert kan hoppa en bana om ca 120 cm, dels också till att långsiktigt kunna tillvarata och avsätta vidare utbildning av särskilt begåvade hästar som kan bedömas kunna uppnå en högre grad av skolning. De till Flyinge Ridakademi avdelade hästarna är uppstallade samlat i Flyinge Akademi stall. Flyinge Ridakademi är en viktig del av Flyinges satsning mot framtiden och excellens standard.

Flyinge Ridakademi strävar efter en sann och fördjupad uttolkning och tillämpning av de stora värdena och riktlinjer i den klassiska utbildningen av hästar och det goda umgänget i allmänhet med hästar. Flyinge Ridakademi kan inom ramen för sin verksamhet medverka till genomförande av olika forskningsprojekt som kan bibringa nya kunskaper och närmare undersöka och prova olika förhållanden och faktorer inom området hästens utbildning och träning.

Flyinge Ridakademi kan så även spela en viktig roll som en plattform för fördjupande studier i ridkonst för studerande vid Flyinge. Flyinge Ridakademi tar under vissa former även emot externa hästar och ryttare för utbildning.

Verksamheten vid Flyinge Ridakademi drivs av Akademistallmästare Odd Granlid, ansvarig för den dagliga verksamheten i stort samt hästarnas allmänna skolning och dressyrträning, i ledningssamverkan med stallmästare Jens Fredricson, som även är ansvarig för hästarnas utbildning i hoppning. Som beridare vid Flyinge Ridakademi och stallansvarig i Flyinge Akademistall arbetar stipendiaterna Louise Sahlstrand och Simon Seljak från Österrike. Tidigare stipendiater; Annie Larsson från Gotland,  Matilda Navrén som numera arbetar som unghäst utbildare hos Rolf-Göran Bengtsson.

Verksamheten vid Flyinge Ridakademi är under alla normala förhållanden alltid öppen för allmänheten och vi välkomnar intresserade att besöka oss och följa träningen av hästarna.

Akademistallmästare Odd Granlid

Träningsupplägg och träningsfilosofi vid Flyinge Ridakademi

 

Vid Flyinge Ridakademi utbildas och tränas samtliga hästar efter klassiska systematiska riktlinjer för ridhästens skolning och med klassiska metoder. Samtliga hästar vid Flyinge Ridakademi har samtidigt sin egen individuellt anpassade plan allt efter deras respektive ålder, utbildningsståndpunkt och olika begåvning. Generellt utbildas och tränas alla hästar vid Akademin omväxlande i tömkörning och dressyrridning samt en del av dem även i hoppning. Allt efter omständigheterna får hästarna även ut och galoppera på galoppbanan någon gång i veckan.

Hästarna vid Flyinge Ridakademi tränas företrädesvis utomhus på bästa underlag efter ett schema som regel har ett träningspass om ca 40 minuter på ridbana i två på varandra följande dagar. Därefter följer en dag eller två med antingen promenad i Flyinges vackra naturomgivningar, ibland galoppträning, uteritt eller fullständig vila i paddock.

Hästarna utbildas och tränas i en positiv konsekvent pedagogisk anda med fokus på att träningen alltid skall vara såväl stärkande som också begriplig och stimulerande för hästen och med blicken lyft till det högre långsiktiga målet.

Kontaktperson
Kontaktperson
Jens Fredricson - Stallmästare Lärare i hoppning på Beridarprogrammet och Hippologprogrammet

Hästar under utbildning i Akademin

Zoë sto f. 2014 e Blue Horse Zatchmo – Qiwi (55) – Quaterback.

Zoë är en högklassig, flott, smart och mycket begåvad dressyrhäst med stor elasticitet och en särskild förmåga till högsta grad av samling. Zoë utbildas långsiktigt i dressyr vid Ridakademin med sikte på de högre klasserna i dressyr.

Batman

Batman val. f. 2013 e Bellagio – Santana (50) – San Quintero

Batman är en bra skolhäst i dressyr på Flyinge med betydande potential. Batman vidareutbildas i dressyr vid Ridakademin sedan hösten 2020 med sikte på att bli en toppenfin skolhäst på högre nivå vid Flyinge.

Bombastic

Flyinge Bombastic val. f. 2010 e Odermus – Decor (f2) – Emmerton

Flyinge Bombastic är en skolhäst i hoppning från beridarprogrammet Flyinge. Flyinge Bombastic har en mycket stor kapacitet i hoppning och han vidareutbildas nu från hösten 2020 i dressyr och hoppning vid Ridakademin med sikte att bli en skolhäst i hoppning på högre nivå vid Flyinge.

Fargo

Fargo val. f. 2014 e Floricello – Rioja (55) – Riccione

Fargo är en högklassig, flott, klok, mycket begåvad dressyrhäst med stort ”flyt” och ”utväxling” i gången. Fargo utbildas långsiktigt i dressyr vid Ridakademin med sikte på de högre klasserna i dressyr.

Bojana

Bojana sto f. 2015 e Vilancio – Brasilica (33) – Chapman

Bojana är en högklassig dressyrhäst med super temperament och fantastiska storramiga gångarter. Bojana utbildas långsiktigt i dressyr vid Ridakademin med sikte på de högre klasserna i dressyr.

Billie Bop

Billie Bop val. f. 2015 e. Hip Hop – Belicia (33) – L’Acteur

Billie Bop är en toppen trevlig ”handy” och verkligt allsidigt begåvad häst med finfin ridbarhet, gångarter och hoppförmåga. Billie Bop utbildas i dressyr och hoppning i Ridakademin med sikte på att han skall bli en toppen skolhäst på Flyinge.

Beyond all limits

Beyond all limits val. f. 2017 e Touchdown – Brasilica (33) – Chapman

Beyond all limits är en synnerligen trevlig och lovande ung häst med fantastiskt temperament och stor utvecklingspotential. Han har rena fina smidiga gångarter och fantastisk naturlig balans och då kan han fortfarande antas ha en hel del kvar att utveckla innan han är färdigvuxen. Beyond all limits har just påbörjat sin långsiktiga utbildning till dressyrhäst vid Ridakademin.

Tidigare hästar

Hästar i tidigare träning 2019 – 2020 insatta som skolhästar vid Flyinge Beridarutbildning 

Zerano val. f. 2014 Skolhäst dressyr och hoppning

Langs Oklahoma val. f. 2014 Skolhäst dressyr och hoppning

Flyinge Curlingh val. f. 2011 Skolhäst dressyr

Vill Gott Hästak val. f. 2014 Skolhäst hoppning

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Flyinge.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.