FLYINGE MOT 2030

Den gemensamma visionen för Flyinge och Ridskolan Strömsholm är:

Swedish Equestrian Centers of Excellence – Vi utvecklar Kunskap, Hästar och Människor.

Flyinge har ett tydligt uppdrag från sina ägare att ta sig mot visionen med hjälp av fyra strategiska målbilder:

  • Nav för Excellence
  • Framstående Internationell position
  • Kunskapsledare för hästnäringen
  • Ledande hållbar hästhållning

Mer om strategiplanen finns att läsa här

Flyinge och Ridskolan Strömsholm mot 2030

Vi på Flyinge har ett starkt fokus på utveckling av både befintlig och ny verksamhet. En fastighetsutredning pågår och kommer att presentera förslag till utveckling av både befintliga och nya lösningar för hästhållning.

 Vår värdegrund vilar på kärlek till hästen och att skapa en miljö där alla som genomför utbildning och medarbetare kan utvecklas. Vårt fokus är ständig utveckling av kunskap, nyfikenhet och att man som elev eller besökare möts av ett välkomnande och mänsklig värme.

Vi är stolta över våra fantastiska elever och deras prestationer. Vår elevnöjdhet för 2023 var den högsta någonsin (NPS 38) och våra skolhästar tillsammans med de som genomför utbildning presterar väl på tävlingar.

Väljer du att studera på något av våra utbildningsprogram på Flyinge kommer du få en fantastisk resa och möta medarbetare, tränare, elitryttare och skolhästar i världsklass!

Se film

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.