Behandling av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer från en registrerad ska alltid överensstämma med dataskyddsförordningen och i enlighet med svensk lagstiftning. Vi vill därför med denna integritetspolicy förklara hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Vill du komma i kontakt med oss, så kan du titta längst ner på sidan.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänvisas till en levande fysisk individ. Personuppgifter som direkt kan hänvisas till en individ kan vara namn, e-mailadress  och telefonnummer. Exempel på personuppgifter som inte direkt kan hänvisas till en individ, men genom att använda sig av kompletterande uppgifter så kan det även vara en personuppgift. Detta kan till exempel vara ett namn på en häst, med kompletterande listor så kan vi med stor sannolikhet veta vilken ryttare som hoppade högst i en tävling.

Vad är en behandling av personuppgift?

Alla personuppgifter som samlas in behandlas på något sätt. Det kan ske både på automatiserad väg, såsom i våra IT-system eller i fysiska register, som till exempel fysiska pärmar

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och till vilket ändamål:

Ändamål Rättslig grund Personuppgifter som behandlas Lagringstid
Kamera för att övervaka hästarnas hälsa i Aktiv grupphästhållning och för övervaka fastigheter och egendom Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse för att skydda hästar och egendom Rörlig bild, registreringsnummer 14 dagar
Personuppgifter som samlas in i samband med rekrytering av medarbetare Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse för att samla in och behandla personuppgifter för att kunna hitta nya kandidater Namn, adress, telefonnummer, email Anställningstiden +1år
Personuppgifter som behandlas som underlag för beslut om antagning till respektive utbildning Allmänt intresse Namn, personnr, tidigare utbildning, grundläggande högskolebehörighet, poäng antagningsprov, 10 år
Personuppgifter som samlas in i samband med det praktiska antagningsprovet Allmänt intresse Namn, Personnummer, bedömning på praktisk prov 10 år
Personuppgifter som samlas in i samband med det praktiska antagningsprovet (digital underlag där blivande studenter filmar och skickar in sitt eget material) Allmänt intresse Namn, Personnummer, bedömning på praktisk prov, film 10 år
Underlag för beslut om antagning Allmänt intresse Namn, personnummer, adress, meritpoäng grundskola 10 år
Personuppgifter som behandlas vid försäljning av biljetter till evenemang och kurser Avtal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja avtalet Namn, e-mail, telefonnummer, adress 1 år
Personuppgifter som samlas in när man använder gäst-Wifi i Flyinges regi Samtycke IP-nummer, Device-ID, Trafikanalys 12 mån
I samband med tävlingar så samlar vi in följande personuppgifter för att kunna tillhandahålla startlistor, resultat och priser Avtal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja avtalet Namn, adress, telefonnummer, personnummer, email, pris N/A
Uppgifter som behandlas i samband med tilldelning av boende på elevhemmet Avtal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja avtalet Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress Tills eleven avslutar sin utbildning
Generella personuppgifter som behandlas under tiden för boendet Avtal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja avtalet Namn, adress, telefonnummer, mailadress Tills eleven avslutar sin utbildning
Vid störningar och klagomål Avtal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja avtalet Namn, telefonnummer, Störning och klagomål Tills eleven avslutar sin utbildning
Personuppgifter som behandlas vid löpande bokföring, fakturering och redovisning Rättslig förpliktelse Namn, Adress, Telefon, Personnummer, Epostadress 7 år
Personuppgifter som behandlas i samband med att man visar intresse att komma och se hur skolan fungerar med Prova-på aktiviteter eller skuggning av student Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för vårt och våra sökandes berättigade intresse för att samla in och behandla personuppgifter för att kunna för att erbjuda potentiella elever att prova på skolan och utbildningen

Namn, email, Telefonnummer, adress 2 år
Vid anmälan till intresseaktiviteter och specialkost behövs Samtycke Hälsa Vid eventets avslut
Personuppgifter som samlas in i samband med ansökan till våra utbildningar Allmänt intresse Namn, adress, tel, personnr, mail, utbildning, tidigare erfarenheter, intyg, anställningsavtal, CV, F-skattsedel, 10 år

 

Vart sker behandlingen av dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att alla dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid de tillfällen det inte är möjligt så ser vi alltid till att dina personuppgifter skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen. I de fall dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES i dagsläget så skyddas de av Privacy Shield.

Vem delar vi dina personuppgifter med:

Det händer att vi delar dina personuppgifter med andra organisationer. Dessa är:

Personuppgiftsbiträden, Dessa behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden inom följande kategorier:

 • IT-tjänster
 • Rekryteringsfirma
 • Marknadsföring
 • Samordning av ansökningar

Vi kan även dela med oss av dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga. Dessa är de organisationer som är ensamt ansvarig för behandlingen och dessa kan vi inte ställa några krav på. Dessa är:

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Elevhälsa

Var får vi dina personuppgifter ifrån:

När:

 • Du tillhandahåller oss dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss, per telefon, email eller genom hemsidan
 • Du söker en utbildning, antingen via oss eller genom våra samarbetspartners
 • Kommuner och samarbetspartners som vi har avtal med att bedriva utbildning
 • Leverantörer som tar hand om viss försäljning åt oss, så ger du oss de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna ge dig mer information, offerera eller för att utföra en tjänst.

Vi kan även inhämta personuppgifter från våra samarbetspartners och uppdragsgivare som använder våra tjänster.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vilket ändamål det gäller.

 

Dina rättigheter:

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt under gällande lagstiftning. I detta avsnitt förklarar vi dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. För att vi ska kunna tillgodose din förfrågan om dina rättigheter så måste vi säkerställa att det är rätt person som ställer frågan, varför vi måste kunna identifiera dig. Allt för din trygghet.

Rätt till tillgång

Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan därför begära tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Vi är måna om att vi har korrekta personuppgifter om dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga så är din rättighet att få dem rättade. Det kan även vara så att de är ofullständiga och behöver kompletteras.

Rätt till radering

Dina personuppgifter tillhör dig och vi lånar endast dem. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om du anser att de till exempel behandlas olagligt eller de inte längre behövs. Dock så måste vi vid vissa tillfällen fortsätta behandlingen av personuppgifter där det finns andra lagar som kräver det, till exempel bokföringslagen. När det finns andra lagar som tvingar oss att fortsätta behandla dina personuppgifter så har vi inte möjlighet att radera dina uppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Detta innebär att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa ändamål. Detta kan ske i fall den registrerade motsätter sig uppgifternas korrekthet eller om de behandlas olagligt. Behandlingen av dina personuppgifter kommer därför begränsas under tiden som utredningen sker.

Rätt att göra invändning mot viss typ av behandling

I de fall vi använder oss av intresseavvägning, så har du rätt att göra invändning på behandlingen av personuppgifter. I de fall vi anser att vår behandling väger tyngre än den registrerades intresse så kommer vi att fortsätta behandlingen av personuppgifter. I de fall du invänder mot direktmarknadsföring så kommer vi att sluta den behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Vid de tillfällena vår behandling av dina personuppgifter sker på automatiskt vis och med de rättsliga grunderna samtycke eller avtal, så har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format och har även möjligheten att få det överfört direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så är du välkommen att kontakta oss. Det är även din rättighet att kontakta Datainspektionen för eventuella klagomål hur vi behandlar dina personuppgifter. Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Du ska alltid känna dig trygg att lämna ut dina personuppgifter till oss på Flyinge AB. Vi jobbar aktivt med både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och endast personal och samarbetspartners med rätt behörighet har möjlighet att få tillgång till dina personuppgifter.

 

Cookies:

Se separat cookiepolicy

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta oss på:

Flyinge AB, med org. nr 556379-2927, med adress: Box 3, 247 29 Flyinge.

info@flyinge.se alternativt på 046-64900

Vill du hellre besöka oss kan du göra det på: Kungsgården, 247 93 Flyinge

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.