Anläggningskort Flyinge

Du som önskar rida självständigt på anläggningen, såväl i ridhus, på utebanor eller på våra ridvägar, kan lösa ett anläggningskort.

Öppettider för extern ridning på anläggningen är följande:

Ridhusen: Vardagar 18.00-22.00 (15 juni -15 augusti 17.00-22.00) Lördag, söndag och helgdag: 12.00-22.00.

Utebanor: Vardagar 18.00-22.00. Lördag, söndag och helgdag 12.00-22.00

Lektionsverksamhet, evenemang, tävling och övrig verksamhet som är bokad har alltid företräde. Priserna är satta med hänsyn till detta och reducering sker inte på grund av periodvis minskad tillgänglighet Schemat finns tillgängligt i kalendern. Undantag utanför kalendern kan förekomma.

Kostnad för anläggningskortet

Anläggningskortet löses per kalenderår och kostar 5 250 kronor (inkl. moms) för 2024. Om du löser efter 28/2 är priset 525 kronor/månad (ink. moms) resterande tid av året.

I anläggningskortet ingår följande ridbanor/ridhus:

 • Crafoordhallen
 • Wallenberghallen
 • Täckta Banan
 • Lilla Ridhuset
 • Melonbanan
 • Galoppbanan
 • Agria Naturbana
 • Warren Hastings
 • Körplan
 • Å-rundan
 • Å-banan

Du som endast vill nyttja våra utemöjligheter (Agria Naturbana, Körplan, Årundan, Å-banan, galoppbanan eller Warren Hastings) kan lösa ett utekort för 2 100 kronor/år (2024) eller 210 kronor/månad om du löser det efter den 28/2. Kastanjegården, Gräsbanan och Stora Ridhuset ingår inte något av anläggningskorten. Observera att körning i maratonhindren inte ingår i anläggningskortet. Om du kommer hit enstaka tillfällen och rider lektion för någon av Flyinges lärare/tränare betalar du 150 kronor/tillfälle direkt till läraren (inkl. moms) gäller Flyingeelev/student och medlem i Flyinge Hästsportklubb. Övriga betalar 200 kronor för engångstillfällen.

Så här skaffar du ett anläggningskort

Betala in till bankgiro 956-1713, Flyinge AB. Ange namn, adress, telefon. Vid anmodan ska kvitto på betalning kunna visas upp. Tips är att tex spara det i telefonen. Kortet är personligt och gäller för två hästar. Vid fler hästar debiteras 1000 kr/häst/år. Ridhuskortet gäller för enskild ridning. Endast lärare och tränare anställda på eller godkända av Flyinge AB får hålla träningar om inget annat är överenskommet.

Dokument

ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID HRA

Har du frågor om anläggningskort? Kontakta:
Receptionen Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.