Anläggningskort Flyinge

Du som önskar rida självständigt på anläggningen, såväl i ridhus, på utebanor eller på våra ridvägar, kan lösa ett anläggningskort.
Vill du utnyttja Flyinges fina anläggning är du välkommen att lösa ett anläggningskort. Foto: Roland Thunholm

Öppettider för extern ridning på anläggningen är följande: Ridhusen: Vardagar 18.00-22.00. Lördag, söndag och helgdag: 12.00-22.00. Utebanor: Vardagar 18.00-22.00. Lördag, söndag och helgdag 12.00-22.00. Från och med 15 juni till och med 15 augusti gäller följande sommartider: Utebanor vardagar: 12.00-22.00. Ridhus vardagar: 17.00-22.00 Lördag, söndag samt helgdagar: 12.00-22.00. Lektionsverksamhet, evenemang, tävling och övrig verksamhet som är bokad har alltid företräde. Schemat finns tillgängligt i kalendern. Undantag utanför kalendern kan förekomma.

Kostnad för anläggningskortet

Anläggningskortet löses per kalenderår och kostar 5 000 kronor (inkl. moms) för 2022. Om du löser efter 28/2 är priset 500 kronor/månad (ink. moms) resterande tid av året. I anläggningskortet ingår följande ridbanor/ridhus:

 • Crafoordhallen
 • Wallenberghallen
 • Täckta Banan
 • Lilla Ridhuset
 • Melonbanan
 • Galoppbanan
 • Agria Naturbana
 • Warren Hastings
 • Körplan
 • Å-rundan
 • Å-banan

Du som endast vill nyttja våra utemöjligheter (Agria Naturbana, Körplan, Årundan, Å-banan, galoppbanan eller Warren Hastings) kan lösa ett utekort för 2 000 kronor/år (2022) eller 200 kronor/månad om du löser det efter den 28/2. Kastanjegården, Gräsbanan och Stora Ridhuset ingår inte något av anläggningskorten. Observera att körning i maratonhindren inte ingår i anläggningskortet. Om du kommer hit enstaka tillfällen och rider lektion för någon av Flyinges lärare/tränare betalar du 150 kronor/tillfälle direkt till läraren (inkl. moms) gäller Flyingeelev/student och medlem i Flyinge Hästsportklubb. Övriga betalar 200 kronor för engångstillfällen.

Så här skaffar du ett anläggningskort

Betala in till bankgiro 956-1713, Flyinge AB. Ange namn, adress, telefon. Kortet skickas till den angivna adressen och skall bäras synligt vid all ridning/körning. Om inte alla uppgifter får plats vid betalning, skicka ett mail till info@flyinge.se Kortet är personligt och gäller för två hästar. Vid fler hästar debiteras 800 kr/häst. Tillgänglighet gäller ovanstående tider med reservation för begränsningar i samband med evenemang, träning eller annan verksamhet i Flyinge AB:s regi eller annan bokad verksamhet. Priserna är satta med hänsyn till detta och reducering sker inte på grund av periodvis minskad tillgänglighet. Ridhuskortet gäller för enskild ridning. Endast lärare och tränare anställda på eller godkända av Flyinge AB får hålla träningar om inget annat är överenskommet.

Våra anläggningsregler

 • Longering/tömkörning är tillåten utanför Åbanan, på Körplan, i Warren Hastings samt Wallenberg. Detta ska ske i samråd med ridande som alltid har företräde. Max en häst får longeras/tömköras åt gången.
 • Hoppning får endast bedrivas vid organiserad träning för tränare godkänd av Flyinge AB där hallen bokats i förväg. Bokning bör ske senast tre dagar i förväg.
 • Markarbetsbommar och cavaletti (bockar), får användas om det inte stör övriga närvarande ryttare. Hindermaterial plockas bort och sorteras efter användandet.
 • Vid all ridning, körning, longering och tömkörning ska hjälm användas och ryttaren ansvarar för att det genomförs på ett säkert sätt. Är du under 18 år är skyddsväst obligatorisk.
 • Övriga ordningsregler för Flyinge Kungsgård som t ex en rökfri anläggning, inga mobiler vid hästhantering, god och respektfull hästhantering samt kopplade medföljande hundar gäller även för de med anläggningskort. Det är respektive anläggningskortsinnehavares ansvar att ta del av gällande regler.
 • Vi förbehåller oss rätten att återta anläggningskort utan ersättning vid ohörsamhet kring dessa regler. 
Har du frågor om anläggningskort? Kontakta:
Receptionen Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.