Flyinge söker veterinär/stallmästare

Nu söker Flyinge en veterinär/stallmästare på heltid med fokus på utbildning, avel och hästutveckling.

Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB är två av tre riksanläggningar inom hästnäringen. Bolagen har tagit ett stort grepp kring samarbete, effektivitet och utveckling och har en gemensam vision om att bli Swedish Equestrian Centers of Excellence – vi utvecklar kunskap, hästar och människor.

Våra kärnområden omfattar:

 • Utbildning (från kortkurser till universitetsutbildningar över folk- och yrkeshögskola samt gymnasieutbildning).
 • Forskning & utveckling.
 • Häst- och sportutveckling.
 • Evenemang och tävlingar.
 • Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB styrs av en gemensam styrelse, VD och ledning.

  Som Stallmästare ingår du i den gemensamma ledningsgruppen och har i denna ett anläggningsövergripande ansvar för det strategiska utvecklingsområdet Häst och Avel.

  Som Stallmästare kommer du att dels vara ansvarig för Flyinges hästar och stall samt utevistelseområden, dels arbeta med utbildning. Till din hjälp har du tre stallförmän varav en fungerar som huvudförman för att säkerställa att vi har effektiva och kvalitetssäkrade rutiner och processer samt för schemaläggning av stalltjänst. I Stallmästartjänsten ingår ansvar för djurhållningen, smittskyddsansvar samt att arbeta som anläggningsveterinär.

  Utbildning är en stor och viktig del i tjänsten och sker såväl i föreläsningssalen som i den dagliga verksamheten i stallen. Du kommer att undervisa i anatomi, fysiologi, träningsfysiologi, smittskydd, hovens sjukdomar samt hälso- och sjukvård i både våra yrkesutbildningar (hovslageri, unghäst- och beridarprogram) samt på universitetsnivå på Hippologprogrammet som vi driver med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som huvudman.

  Förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet är viktigt för våra studenter/elever och oss anställda på Flyinge. Du kommer även vara en viktig spelare i att bygga nya utbildningar inom avel och hästutveckling.

  Som medlem i den gemensamma ledningsgruppen arbetar man över bolagsgränser och verkar för att säkerställa det som är bäst för helheten samt verkar för ett gott samarbetsklimat mellan anläggningarna. Det finns ett uttalat ansvar att vara ett föredöme avseende kundfokus, servicekänsla, djurhållning och kvalitet.

  Tjänsten är en heltid placerad på Flyinge men omfattar regelbundna resor till systeranläggningen Ridskolan Strömsholm AB i Strömsholm, Hallstahammars Kommun.

  Din erfarenhet:
  Vi söker dig som har en bred erfarenhet av att arbeta som veterinär med hästar som huvudområde. Är du disputerad är detta meriterande men inget krav. Pedagogisk utbildning, erfarenhet och goda vitsord är av betydelse. Möjlighet att forska inom tjänsten finns och uppmuntras.

 • Du har stora krav på djurhållning och djurens välmående samt brinner för kvalitet och ”ordning och reda”.
 • Vi ser gärna att du har vana och erfarenhet från stallarbete på en större anläggning.
 • Erfarenhet av att undervisa är en stor fördel, ett brinnande intresse för utbildning är ett krav.
 • Du har ett stort intresse för avel och hästutveckling, både avseende forskning och praktisk tillämpning.
 • Som person och chef har/är du:

 • Lätt för att samarbeta.
 • Prestigelös.
 • Tydlig och transparent.
 • Proaktiv och självgående.
 • Ansvarstagande och beslutsam.
 • Entusiasmerande
 • Vi är en kvinnodominerad arbetsplats i en så likaledes bransch varför vi gärna ser manliga sökande.

  För mer information, se kontaktuppgifter nedan

  Flyinge är en av Sveriges tre riksanläggningar för ridsport. Här utvecklas kunskap, hästar och
  människor med målet att bli Swedish Equestrian Center of Excellence. Anläggningen är ett modernt hippologiskt kompetenscentrum. Flyinge är ett av världens äldsta stuterier med anor från 1100-talet. Anläggningens huvudfokus är avel, hästförädling och evenemang.

Kontaktperson
Christina Rosell VD, Flyinge och Ridskolan Strömsholm
Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB söker en Administrativ chef med ett tydligt utvecklingsfokus

Som Administrativ Chef kommer du ha personalansvar för en mindre grupp medarbetare på respektive bolag som gemensamt pro-aktivt ska stödja ledningen med underlag och rapporter för att säkerställa att vi levererar enligt plan. Enhetens ansvar omfattar Ekonomi (budgetering, redovisning, nyckeltal och självkostnadskalkyler, månatlig uppföljning/analys samt bokslut/årsredovisning), Formalia (företagsformalia, styrelse- och ägarmaterial samt tillstånd), Avtal (juridiskt avtalsstöd, uthyrnings-, leverantörs-, samarbets-, hyresavtal samt försäkringar), Inköp (upphandlingar och inköpssamordning) samt HR (förhandlingar, ansvarsbeskrivningar, policys, avtal).

Den Administrativa Chefen ansvarar för att bolagens redovisning och avtalshantering bedrivs professionellt och enligt gällande lagar och förordningar med bolagens gemensamma bästa i fokus.

Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB styrs av en gemensam Styrelse, VD och ledning. Som Administrativ Chef deltar du i den gemensamma ledningsgruppen och har i denna ett övergripande ansvar för bolagens administrativa processer.

Som medlem i den gemensamma ledningsgruppen arbetar man över bolagsgränser och verkar för att säkerställa det som är bäst för helheten samt verkar för ett gott samarbetsklimat mellan anläggningarna. Det finns ett uttalat ansvar att vara ett föredöme avseende kundfokus, servicekänsla och kvalitet.

Tjänsten är placerad på Ridskolan Strömsholm men omfattar resor till systeranläggningen Flyinge AB i Skåne.

Din erfarenhet:

Vi söker dig som har en bred erfarenhet av ekonomi, bolagsformalia, juridik och företrädesvis även av HR-frågor i ett mindre bolag.

 • Särskild vikt läggs på lång erfarenhet som ledare med direkt och indirekt personalansvar.
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda ekonomiavdelningar med ett helhetsansvar.
 • Du har haft aktivt ansvar för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra processer.
 • Du har vana att arbeta nära verksamheter och att ha verksamhetens behov av stöd i fokus.
 • Du har erfarenhet och adekvat kunskap kring avtal, förhandlingar, upphandlingar och dess uppföljning.
 • Intresse för vår bransch är givetvis bra – men vi söker inte dem som vill arbeta hos oss för just det – professionalism inom skrået är oerhört centralt för denna roll.

Som person och chef har/är du:

 • Lätt för att samarbete
 • Prestigelös
 • Tydlig och transparent
 • Proaktiv och Självgående
 • Ansvarstagande och Beslutsam
 • Entusiasmerande

Erfarenhet och eftergymnasial utbildning är ett krav för denna tjänst. Vi är en kvinnodominerad arbetsplats i en så likaledes bransch varför vi gärna ser manliga sökande.

Ansökan med CV skickas till via mail till Christina Rosell, kontaktuppgifter nedan

Sista ansökningsdag är den 30 april men vi kommer utvärdera kandidater löpande.

Kontaktperson
Christina Rosell VD, Flyinge och Ridskolan Strömsholm
Om Flyinge Aktiebolag

Vi utvecklar kunskap, hästar och människor. Med 75 hästar, 180 studenter och 65 anställda, är vi en av Sveriges tre Riksanläggningar. I närheten av Lund bedriver vi utbildningar och kurser upp till universitetsnivå. Våra affärsområden är hästutveckling/avel, tävling och event. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med hästsportens organisationer och de övriga två riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm och Wången.

Kontaktperson
Christina Rosell VD, Flyinge och Ridskolan Strömsholm
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Flyinge.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.