Fastigheter & Kulturmiljö

På Flyinge har vi under de senaste åren genomfört flera stora renoveringar på våra byggnader, vissa mer än 200 år gamla. Bl.a. har vi bytt tak på de stall som kallas Fyrkanten och är de äldsta stallbyggnaderna på Flyinge Kungsgård.

På Flyinge har vi under de senaste åren genomfört flera stora renoveringar på våra byggnader, vissa mer än 200 år gamla.

Bl.a. har vi bytt tak på de stall som kallas Fyrkanten och är de äldsta stallbyggnaderna på Flyinge Kungsgård.

Vi har även påbörjat fasadrenoveringar på fyrkanten. Därutöver har vi renoverat köket i Chefsbostaden samt köket i Scholärlängan och en del av kontoren i Scholärlängan.

 

All renoveringen sker med antikvarisk medverkan och tillstånd från Länsstyrelsen då Flyinge Kungsgård är kulturhistoriskt värdefullt och många av byggnaderna är byggnadsminnesmärkta.

 

Tack vare medel från EU via Landsbygdsprogrammet kan vi nu fortsätta med våra renoveringar och kommer under 2021 att genomföra flera stora yttre åtgärder. Vi skall fortsätta med fasadrenoveringar på fyrkanten och vid årets slut kommer alla yttre fasader vara renoverade. Chefsbostaden skall få en takomläggning med nytt yttertak och allt plåtarbete blir nytt, även Chefsbostadensfasad skall renoveras i sin helhet.

Nu är renoveringar på Flyinge Kungsgård igång igen efter vintern

För tillfället är det Chefsbostaden som får sitt gamla eternittak utbytt mot ett nytt skiffertak, samma typ av platta som en gång lades när Chefsbostaden byggdes.

Ansvarig entreprenör för takbytet är Halber AB.

Även fasaden på Chefsbostaden skall renoveras under året.

2019 och 2020 renoverade vi två fasader, Fullblodstallets och Norra Kommenderingsstallets. Nu kan vi äntligen fortsätta med de yttre fasaderna på Fyrkanten och till att börja med är det Lilla Hingststallets fasad och Norra Unghäststallets/Smedjans fasad som skall renoveras.

Ansvarig entreprenör för fasadrenoveringarna är Byggnadsvård i Fokus AB.

Då många av våra byggnader är skyddade av Kulturmiljölagen sker renoveringarna med stor försiktighet.

Innan arbetena påbörjas tillståndsprövas de av Länsstyrelsen och arbete sker med översyn av antikvarie

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.