Att bedriva ett systematiskt arbete för hållbar utveckling över tid är en självklarhet för oss. Aktiviteterna i miljöarbetet är omfattande och på den här sidan kommer vi över tid att presentera vårt arbete. Flyinge AB är miljöcertifierad och samarbetar mycket nära i miljöarbetet med vår systeranläggning Ridskolan Strömsholm AB som också sedan 2002 är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Miljöpolicy 2022

Miljöpolicy Flyinge 2022

Ladda ner Format: pdf Storlek: 62.5 KB

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.