Yrkesutbildning

Beridarprogrammet

Drömmer du om att bli Beridare? Då har Flyinge utbildningen för dig. Beridarprogrammet är för dig som vill arbeta professionellt med att utbilda, träna, tävla och matcha hästar i olika åldrar.

ANSÖK HÄR SENAST 15 APRIL!

Viktiga datum

15/2 – Ansökan öppnar

15/4 – Ansökan stänger

17/4 – Information om film (verifiering av ridintyget)

2/5 – Sista dagen för att lämna in film

4/5 – Besked behörighet och vidare till antagningsprov

11/5  – Antagningsprov på Flyinge

Om utbildningen

Beridarprogrammet på Flyinge är en treårig yrkesutbildning som ger dig en heltäckande utbildning i att utveckla hästar från inridning via matchning mot unghästchampionat till att ta fram mer färdiga tävlingshästar.

Beridare är ett yrke där självständiga och snabba beslut måste fattas, du tränas därför i att tänka självständigt och kritiskt, ta initiativ, vara flexibel och se problemlösningar. Arbetssättet vid den skolförlagda delen av utbildningen efterliknar det du förväntas träffa på under LIA-perioden och senare i yrkeslivet.

Utbildningen, såväl som det senare yrket, är fysiskt krävande och ställer stora krav på din fysiska förmåga och prestation. Därför ingår det även i utbildningen betydelsen av fysisk träning, sunda kostvanor och förmågan att planera sin tid för återhämtning.

En stor del av yrket som beridare kräver hög kompetens i att sköta hästar och hästbesättningar i olika åldrar. För att förberedas för det kommande yrkeslivet får du under skolförlagda utbildningen löpande sköta hästar och anläggning självständigt och i grupp i tre olika kurser fördelat på tre år. Kurserna förbereder dig för att ekonomiskt, rationellt, miljömässigt och med hästarnas välfärd i centrum planera, sköta, leda och utvärdera hästverksamhet. Undervisningen är förlagd till såväl veckodagar som helger och kvällar.

Undervisningen är till stor del disciplinkombinerande, dvs utbildningen syftar till att utveckla de studerande i såväl dressyr, hoppning och fälttävlan och att de ska kunna utbilda hästar i samtliga discipliner. Dock sker en viss specialisering mot en gren under utbildningens gång. Detta kräver utöver bredden en ökad specialisering hos ryttaren inom en gren.

Utöver den praktiska delen av den skolförlagda utbildningen förekommer det även teoretiska delar i utbildningen som föreläsningar och ämnesövergripande projekt inom exempelvis hästkunskap, avel, uppfödning, stall- och verksamhetsmanagement. Den teoretiska undervisningen har en nära anknytning till den praktiska verksamheten.

Utbildningen är på heltid och är till största del platsförlagd på Flyinge Kungsgård. Självständigt arbete och studier förekommer i både teoretiska och praktiska delar i samtliga kurser.

Under totalt 30 veckor fördelat på två perioder under första och andra året omfattas av praktik som in om yrkeshögskolan heter LiA (Lära i arbetet).

Målet är att du efter examen ska kunna utbilda hästar enligt ett vedertaget utbildningssystem, samt befästa dina kunskaper om hästens utbildning utifrån individens utvecklingspotential, exteriör, talang och utbildningsståndpunkt.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och yrkesrollerna Beridare och Unghästutbildare.

Information om antagningsprov för intag höstterminen 2023

Intyg behörighetskrav i fördjupningsgren – Verifiering av ridintyget

För att bli behörig till Beridarprogrammet ska du verifiera ridintyget i den gren du har valt som fördjupningsgren med en digital film enligt anvisningar, som uppvisar dina färdigheter.

Filmen syftar till att vara ett komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för hur filmen ska produceras skickas till alla som uppfyller behörighetskraven – läs mer om behörighetskraven i ”frågor och svar”.

Du har tiden mellan den 17/4-2023 fram till den 2/5-2023 på dig att genomföra och filma ditt digitala antagningsprov.

Anvisningar (banskiss och dressyrmoment) skickas ut den 17/4

 

Antagningsprov – Ridprov på plats på Flyinge

Alla sökande som uppfyller behörighet kommer att kallas till ett ridprov på plats för ytterligare en urvalsbedömning.

Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och hoppning. Det genomförs i både hopp- och dressyrsadel. Dessutom ingår ett hanteringsmoment i stallet.

Ridprovet kommer att genomföras på Flyinge den 11/5 2023

Besked och kallelse till skickas den 4/5

Läs mer om antagningsprovet här  bland ”Frågor och svar”.

Frågor och svar

Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika årgångarna.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här.

I ridningen krävs att du har riderfarenhet motsvarande lägst Msv B-nivå i dressyr, 1.30-hoppning, eller 1* CNC fälttävlan i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs riderfarenhet motsvarande lägst Msv C-dressyr, 1.20-hoppning och H 100 i fälttävlan. Det krävs ingen dokumenterad tävlingserfarenhet.

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III. Intyget får inte vara äldre än 1 år.

För att bli behörig till Beridarprogrammet ska du verifiera ridintyget i den gren du har valt som fördjupningsgren med en digital film enligt anvisningar, som uppvisar dina färdigheter.

Filmen syftar till att vara ett komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för hur filmen ska produceras skickas till alla som uppfyller behörighetskraven

Samtliga sökande med grundläggande behörighet och godkänt ridintyg (intyg + film) kallas till ett praktiskt antagningsprov.

Intyg behörighetskrav i fördjupningsgren – Verifiering av ridintyget

För att bli behörig till Beridarprogrammet ska du verifiera ridintyget i den gren du har valt som fördjupningsgren med en digital film enligt anvisningar, som uppvisar dina färdigheter.

Filmen syftar till att vara ett komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för hur filmen ska produceras skickas till alla som uppfyller behörighetskraven – läs mer om behörighetskraven i ”frågor och svar”.

Du har tiden mellan den 17/4-23 fram till den 2/5-23 på dig att genomföra och filma ditt digitala antagningsprov.

Anvisningar (banskiss och dressyrmoment) skickas ut den 17/4

Antagningsprov – Ridprov på plats på Flyinge

Alla sökande som uppfyller behörighet kommer att kallas till ett ridprov på plats för ytterligare en urvalsbedömning.

Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och hoppning. Det genomförs i både hopp- och dressyrsadel. Dessutom ingår ett hanteringsmoment i stallet.

Ridprovet kommer att genomföras på Flyinge den 11 maj 2022-

Besked och kallelse till skickas den 4/4

Hur bedöms antagningsprovet

Mycket goda personliga färdigheter i ridning är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen, nå kursmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning, matchning, tävling och försäljning av hästar. Bedömningen av dina förkunskaper i ridning har därför högsta prioritet vid antagningsförfarandet.

Antagningskommittén som består av tre välmeriterade tränare- och eller ryttare i dressyr eller hoppning, kommer att gå igenom din film, samt bedöma dig vid ridprovet på plats på Flyinge.

Antagningsprovet står till grund för urvalet till Beridarprogrammet.

Besked om antagning meddelas mellan v 23 till 25

Utbildningen är 120 veckor lång och innehåller även 30 veckors LIA, lärande i arbetslivet, där den studerande får möjlighet att utveckla sina kunskaper utanför Flyinge.

120 veckor motsvarar 600 YH-poäng och leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Ja, det finns möjlighet att få ha egen häst med efter överenskommelse med lärarteamet.

Det förutsätter att plats finns och hästen passar in i utbildningens kursplan.

Mer information om kontakta Stallchef Anna Nilsson

Ansökan öppnar den 15 februari och stänger den 15 april. 

Du ansöker till utbildningen via Yh-ansökan.se Handilngar som betyg och intyg skickar du in via ansökningsportalen Yh-antagning.se

Ansökan ska innehålla:

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III.

Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbilda inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Tänk på att intyget är daterat och ska inte vara äldre än 1 år. 

Kan en hopptränare intyga för dressyrdelen? Ja, det går bra. Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbildad inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Kan samma person intyga både fördjupningsgrenen och kompletterande gren? Ja, det går bra att den som intygar skriver båda intygen.

Här hittar du intyget:  Ridintyg för Beridarprogrammet

Vi förlänger sista dagen för att komplettera med gymnasiebetyg.

Är du gymnasiestudent och avslutar din gymnasieutbildning under vårterminen 2023, har du möjlighet att komplettera ansökan med slutbetyg fram till 1 augusti.

I ansökan lämnar du in ditt senaste betygsdokument från höstterminen 2022 och kompletterar med slutbetyg senast 1 augusti.

Information och dokument

Ridintyg-Beridarprogrammet 2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 117.6 KB

Information om digitalt antagningsprov Bp 2022

Ladda ner Format: pdf Storlek: 148.0 KB

Kursplaner Beridarprogrammet

Kursplan Beridarprogrammet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 989.2 KB

LÄRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 91.1 KB

Ordnings- och Säkerhetsföreskrifter vid HRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 213.0 KB

Kontaktperson
Linda Eriksson Utbildningsledare Beridarprogrammet och Studierektor Hippologprogrammet
Helen Rosvall Utbildningsadministratör
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.