Yrkesutbildning

Beridarprogrammet

Drömmer du om att bli beridare? Då har Flyinge utbildningen för dig. Beridarprogrammet är för dig som vill arbeta professionellt med att utbilda, träna, tävla och matcha hästar i olika åldrar.
Ansökan till Beridarprogrammet 2022

Ansökan är öppen från den 15 februari till den 15 april.

ANSÖKA HÄR

Om utbildningen

Beridarprogrammet på Flyinge är en treårig yrkesutbildning som ger dig en heltäckande utbildning i att utveckla hästar från inridning via matchning mot unghästchampionat till att ta fram mer färdiga tävlingshästar. Även hur du förbereder hästar för saluhästvisningar ingår i utbildningen

Beridare är ett yrke där självständiga och snabba beslut måste fattas, du tränas därför i att tänka självständigt och kritiskt, ta initiativ, vara flexibel och se problemlösningar. Arbetssättet vid den skolförlagda delen av utbildningen efterliknar det du förväntas träffa på under LIA-perioden och senare i yrkeslivet.

Utbildningen är individanpassad genom hög lärartäthet och många lärarledda timmar i små grupper. Även hästarnas utbildning individanpassas genom individuell coaching till dig som ryttare gällande hästarnas utbildning och träning.

Fokus läggs på säkerhetsrutiner och att du utöver ridträning får tillräcklig övning i skötsel och hantering av hästar. Du behöver hantera många hästar i olika åldrar och sammanhang för att uppnå en professionalitet med hög säkerhet och effektivitet med hästens bästa i centrum.

Färdighetsmomenten kräver små grupper. Ridgrupperna varierar mellan 2–6 elever i varje grupp. Enskild undervisning förekommer i dressyrmomenten.

Den teoretiska undervisningen har en nära anknytning till den praktiska verksamheten. Den skolförlagda utbildningen omfattar företrädesvis färdighetsträning vid lektioner i hästutbildningens samtliga praktiska delar, ridkonst, häst- och anläggningsvård, men även föreläsningar och ämnesövergripande projekt inom exempelvis hästkunskap, avel, uppfödning, stall- och verksamhetsmanagement.

När du är studerande på Beridarprogrammet tränas du i att självständigt behärska kort och långsiktig planering, utbildning, träning och tävling av hästar för egen och för kunds räkning. Du övar att visa upp hästar vid unghästbedömningar, championat, tävlingar och saluhästvisningar. Verksamhets- och arbetsledning är en viktig del i det framtida yrkeslivet och de studerande skolas genom specifika kurser liksom integrerat i flera kurser.

Hästarna är det viktigaste undervisningsmaterialet och du får lär dig att utbilda hästar från 2,5 år och uppåt. Samtidigt utvecklar du dina färdigheter på äldre hästar för att uppnå den specialiserade kompetens som krävs för att självständigt kunna utbilda hästar. Du rider såväl yngre som äldre hästar genom hela utbildningen.

LIA är förlagt till år ett och två med sammanhängande 14 respektive 16 veckor. På så vis finns det även möjlighet att under LIA följa hela utbildningsprocesser och delta i unghästtester och championat.

Undervisningen är disciplinkombinerande till stor del, dvs utbildningen syftar till att utveckla de studerande i såväl dressyr, hoppning och fälttävlan och att de ska kunna utbilda hästar i de samma. Dock sker en viss specialisering mot en gren under utbildningens gång. Som marknaden ser ut idag är hästarna avlade särskilt för en gren och håller en mycket hög kvalitet och känslighet. Detta kräver utöver bredden en ökad specialisering hos ryttaren inom en gren. Såväl Unghästutbildare som Beridare har idag en specialgren inom sitt företagande.

Under tre lärorika år utbildas du av några av Sveriges absolut bästa tränare i hoppning, dressyr och fälttävlan. Målet är att du efter examen ska kunna utbilda hästar enligt ett vedertaget utbildningssystem, samt befästa dina kunskaper om hästens utbildning utifrån individens utvecklingspotential, exteriör, talang och utbildningsståndpunkt.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och yrkesrollerna beridare och Unghästutbildare.

Informaion om digitala antagningsprov

Beslut om upplägg för antagningsprovets genomförande kommer att publiceras i slutet av januari.

 

Tidigare två åren har antagningsproven genomförts digitalt. Hur genomförandet kommer att se ut för intag hösten 2022 är ännu inte beslutat.

Frågor och svar

Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika årgångarna.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här.

I ridningen krävs att du har riderfarenhet motsvarande lägst Msv B-nivå i dressyr, 1.30-hoppning, eller 1* CNC fälttävlan i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs riderfarenhet motsvarande lägst Msv C-dressyr, 1.20-hoppning och H 100 i fälttävlan. Det krävs ingen dokumenterad tävlingserfarenhet.

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III. Intyget får inte vara äldre än 1 år.

Samtliga sökande med grundläggande behörighet och riderfarenheter som uppfyller kraven kallas till ett praktiskt antagningsprov.

Beslut om upplägg för antagningsprovets för intagning hösten 2022 kommer att publiceras i slutet av januari 2022.

Tidigare två åren har antagningsproven genomförts digitalt. Hur genomförandet kommer att se ut för intag hösten 2022 är ännu inte beslutat

Föregående information för intagningen hösten 2021:

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 har Flyinge AB, huvudman för Beridarprogrammet, vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning på anläggningen, Flyinge Kungsgård.

LÄS MED OM ANTAGNINGSPROVET HÄR: Information om digitalt antagningsprov Bp 2021

Tidigare år har antagningsprov genomförts på Flyinge Kungsgård. Att genomföra detta i år skulle innebära risk för smittspridning och Flyinge AB har beslutat att antagningsprovet till Beridarprogrammet kommer att genomföras i digital form. Antagningsprovet kommer ej att ske på Flyinge Kungsgård.

Antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet. Detta år kommer färdigheterna att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och skicka in.

Mycket goda personliga färdigheter i ridning är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen, nå kursmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning, matchning, tävling och försäljning av hästar. Bedömningen av dina förkunskaper i ridning har därför högsta prioritet vid antagningsförfarandet. Resultatet av antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet.

Antagningskommittén som består av 4 välmeriterade tränare- och eller ryttare i dressyr eller hoppning, kommer att gå igenom dina filmer. Antagningskommittén kommer bedöma samtliga filmer utifrån samma bedömningsgrund för samtliga sökande. Varje del kan ge dig max 30 poäng och för att bli godkänd på provet och därmed behörig till utbildningen krävs 39 poäng av totalt 60 poäng.

Om antalet behöriga sökande är högre än antal platser sker urval med utgångspunkt i resultatet på antagningsprovet.

Har du rätt behörighet går du vidare till antagningsprov

Din ansökan behandlas av en handläggare som går igenom din behörighet för att bli antagen till utbildningen. Har du rätt behörighet kommer du få besked om detta samt få information och instruktioner om antagningsprovet skickat till dig via mail.

Har du som söker inte rätt behörighet eller saknar intyg, kommer du att få besked vad som saknas eller vad du eventuellt behöver kompletteras med, för att bli behörig för utbildningen.

Besked om du är behörig eller ej kommer att meddelas från den 16 april.

 

Vad ska filmerna innehålla?

26 maj kommer du få instruktioner vad antagningsprovet, filmerna ska innehålla. Då kommer banskiss för hoppmomentet och övningar för dressyr skickas till dig via mail.

Vänta med att filma tills detaljerande anvisningar kommer.

När ska antagningsprovet skickas in

Antagningsprov ska vara inskickat senast den 31 maj.

Instruktioner kommer skicks till dig i samband med att du får besked om antagningsprov.

Utbildningen är 120 veckor lång och innehåller även 30 veckors LIA, lärande i arbetslivet, där den studerande får möjlighet att utveckla sina kunskaper utanför Flyinge.

120 veckor motsvarar 600 YH-poäng och leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Ja, det finns möjlighet att få ha egen häst med efter överenskommelse med lärarteamet.

Det förutsätter att plats finns och hästen passar in i utbildningens kursplan.

Mer information om kontakta Stallchef Anna Nilsson

Ansökan öppnar den 15 februari och stänger den 15 april. 

Du ansöker till utbildningen via Yh-ansökan.se Handilngar som betyg och intyg skickar du in via ansökningsportalen Yh-antagning.se

Ansökan ska innehålla:

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III.

Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbilda inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Tänk på att intyget är daterat och ska inte vara äldre än 1 år. 

Kan en hopptränare intyga för dressyrdelen? Ja, det går bra. Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbildad inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Kan samma person intyga både fördjupningsgrenen och kompletterande gren? Ja, det går bra att den som intygar skriver båda intygen.

Här hittar du intyget:  Ridintyg för Beridarprogrammet

Vi förlänger sista dagen för att komplettera med gymnasiebetyg.

Är du gymnasiestudent och avslutar din gymnasieutbildning under vårterminen 2020, har du möjlighet att komplettera ansökan med slutbetyg fram till 1 augusti.

I ansökan lämnar du in ditt senaste betygsdokument från höstterminen 2019 och kompletterar med slutbetyg senast 1 augusti.

Information och dokument

Ridintyg-Beridarprogrammet 2021

Ladda ner Format: pdf Storlek: 118.1 KB

Information om digitala antagningsprov – Del 1

Ladda ner Format: pdf Storlek: 140.7 KB

Kursplaner Beridarprogrammet

Kursplan Beridarprogrammet 2019 och 2020

Ladda ner Format: pdf Storlek: 989.2 KB

Kursplaner Beridarprogrammet 2021 och 2022

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1,010.8 KB

LÄRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 91.1 KB

Ordnings- och Säkerhetsföreskrifter vid HRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 218.1 KB

Kontaktperson
Helen Rosvall Utbildningsadministratör
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Flyinge.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.