Yrkesutbildning

Beridarprogrammet

Drömmer du om att bli beridare? Då har Flyinge utbildningen för dig. Beridarprogrammet är för dig som vill arbeta professionellt med att utbilda, träna, tävla och matcha hästar i olika åldrar.

ANSÖK HÄR SENAST 15 APRIL!

Ansökan till Beridarprogrammet 2023

Ansökan för ht-23 öppnar den 15 februari

Om utbildningen

Beridarprogrammet på Flyinge är en treårig yrkesutbildning som ger dig en heltäckande utbildning i att utveckla hästar från inridning via matchning mot unghästchampionat till att ta fram mer färdiga tävlingshästar. Även hur du förbereder hästar för saluhästvisningar ingår i utbildningen

Beridare är ett yrke där självständiga och snabba beslut måste fattas, du tränas därför i att tänka självständigt och kritiskt, ta initiativ, vara flexibel och se problemlösningar. Arbetssättet vid den skolförlagda delen av utbildningen efterliknar det du förväntas träffa på under LIA-perioden och senare i yrkeslivet.

Utbildningen är individanpassad genom hög lärartäthet och många lärarledda timmar i små grupper. Även hästarnas utbildning individanpassas genom individuell coaching till dig som ryttare gällande hästarnas utbildning och träning.

Fokus läggs på säkerhetsrutiner och att du utöver ridträning får tillräcklig övning i skötsel och hantering av hästar. Du behöver hantera många hästar i olika åldrar och sammanhang för att uppnå en professionalitet med hög säkerhet och effektivitet med hästens bästa i centrum.

Färdighetsmomenten kräver små grupper. Ridgrupperna varierar mellan 2–6 elever i varje grupp. Enskild undervisning förekommer i dressyrmomenten.

Den teoretiska undervisningen har en nära anknytning till den praktiska verksamheten. Den skolförlagda utbildningen omfattar företrädesvis färdighetsträning vid lektioner i hästutbildningens samtliga praktiska delar, ridkonst, häst- och anläggningsvård, men även föreläsningar och ämnesövergripande projekt inom exempelvis hästkunskap, avel, uppfödning, stall- och verksamhetsmanagement.

När du är studerande på Beridarprogrammet tränas du i att självständigt behärska kort och långsiktig planering, utbildning, träning och tävling av hästar för egen och för kunds räkning. Du övar att visa upp hästar vid unghästbedömningar, championat, tävlingar och saluhästvisningar. Verksamhets- och arbetsledning är en viktig del i det framtida yrkeslivet och de studerande skolas genom specifika kurser liksom integrerat i flera kurser.

Hästarna är det viktigaste undervisningsmaterialet och du får lär dig att utbilda hästar från 2,5 år och uppåt. Samtidigt utvecklar du dina färdigheter på äldre hästar för att uppnå den specialiserade kompetens som krävs för att självständigt kunna utbilda hästar. Du rider såväl yngre som äldre hästar genom hela utbildningen.

LIA är förlagt till år ett och två med sammanhängande 14 respektive 16 veckor. På så vis finns det även möjlighet att under LIA följa hela utbildningsprocesser och delta i unghästtester och championat.

Undervisningen är disciplinkombinerande till stor del, dvs utbildningen syftar till att utveckla de studerande i såväl dressyr, hoppning och fälttävlan och att de ska kunna utbilda hästar i de samma. Dock sker en viss specialisering mot en gren under utbildningens gång. Som marknaden ser ut idag är hästarna avlade särskilt för en gren och håller en mycket hög kvalitet och känslighet. Detta kräver utöver bredden en ökad specialisering hos ryttaren inom en gren. Såväl Unghästutbildare som Beridare har idag en specialgren inom sitt företagande.

Under tre lärorika år utbildas du av några av Sveriges absolut bästa tränare i hoppning, dressyr och fälttävlan. Målet är att du efter examen ska kunna utbilda hästar enligt ett vedertaget utbildningssystem, samt befästa dina kunskaper om hästens utbildning utifrån individens utvecklingspotential, exteriör, talang och utbildningsståndpunkt.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och yrkesrollerna beridare och Unghästutbildare.

Information om antagningsprov för intag höstterminen 2022

Antagningsprov steg 1 – Digitalt prov – egenproducerad film skickas in

I antagningsprovets första del ska du producera en digital film enligt anvisningar, som uppvisar dina färdigheter i din fördjupningsgren. Filmen syftar till att vara ett komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för hur filmen ska produceras skickas till alla sökande som uppfyller behörighetskraven.

Du har tiden mellan den 16/4-22 fram till den 25/4-22 på dig att genomföra och filma ditt digitala antagningsprov.

 

Antagningsprov steg 2 – Ridprov utförs på plats på Flyinge

Efter första antagningsprovet steg 1 kommer de 20 som är högts bedömda att kallas till ridprov på plats för ytterligare en urvalsbedömning.

Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och bomarbete. Det genomförs i både hopp- och dressyrsadel. Dessutom ingår ett hanteringsmoment.

Ridprovet kommer att genomföras på Flyinge den 9 maj 2022

Läs mer om antagningsprovet här  bland ”Frågor och svar”.

Frågor och svar

Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika årgångarna.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här.

I ridningen krävs att du har riderfarenhet motsvarande lägst Msv B-nivå i dressyr, 1.30-hoppning, eller 1* CNC fälttävlan i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs riderfarenhet motsvarande lägst Msv C-dressyr, 1.20-hoppning och H 100 i fälttävlan. Det krävs ingen dokumenterad tävlingserfarenhet.

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III. Intyget får inte vara äldre än 1 år.

Samtliga sökande med grundläggande behörighet och riderfarenheter som uppfyller kraven kallas till ett praktiskt antagningsprov.

Antagningsprovet står till grund för urvalet till Beridarprogrammet. Dina färdigheter kommer att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och skicka in.

Årets antagningsprov kommer att delas upp i två steg.

Antagningsprov steg 1 – Digitalt prov – egenproducerad film skickas in

I antagningsprovets första del ska du producera en digital film enligt anvisningar, som uppvisar dina färdigheter i din fördjupningsgren. Filmen syftar till att vara ett komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för hur filmen ska produceras skickas till alla sökande som uppfyller behörighetskraven.

INSTRUKTIONER FÖR HUR DU SKA PRODUCERA FILMEN MED BANSKISS OCH DRESSYRMOMENT SKICKAS TILL DIG DEN 16/4

När ska det digitala antagningsprovet skickas in?

Det digitala antagningsprovet ska vara inskickat senast den 25 april, enligt instruktionen nedan.  

Antagningsprov steg 2 – Ridprov utförs på plats på Flyinge

Efter första antagningsprovet steg 1 kommer de 20 som är högts bedömda att kallas till ridprov på plats för ytterligare en urvalsbedömning.

Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och bomarbete. Det genomförs i både hopp- och dressyrsadel. Dessutom ingår ett hanteringsmoment.

 

RIDPROVET PÅ FLYINGE KOMMER ATT GENOMFÖRAS MÅNDAGEN DEN 9/5

Hur bedöms antagningsprovet

Mycket goda personliga färdigheter i ridning är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen, nå kursmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning, matchning, tävling och försäljning av hästar. Bedömningen av dina förkunskaper i ridning har därför högsta prioritet vid antagningsförfarandet. Resultatet av antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet.

 

Antagningskommittén som består av tre välmeriterade tränare- och eller ryttare i dressyr eller hoppning, kommer att gå igenom din film, samt bedöma dig vid ridprovet på plats på Flyinge.

Läs mer här 

Utbildningen är 120 veckor lång och innehåller även 30 veckors LIA, lärande i arbetslivet, där den studerande får möjlighet att utveckla sina kunskaper utanför Flyinge.

120 veckor motsvarar 600 YH-poäng och leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Ja, det finns möjlighet att få ha egen häst med efter överenskommelse med lärarteamet.

Det förutsätter att plats finns och hästen passar in i utbildningens kursplan.

Mer information om kontakta Stallchef Anna Nilsson

Ansökan öppnar den 15 februari och stänger den 15 april. 

Du ansöker till utbildningen via Yh-ansökan.se Handilngar som betyg och intyg skickar du in via ansökningsportalen Yh-antagning.se

Ansökan ska innehålla:

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III.

Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbilda inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Tänk på att intyget är daterat och ska inte vara äldre än 1 år. 

Kan en hopptränare intyga för dressyrdelen? Ja, det går bra. Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbildad inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Kan samma person intyga både fördjupningsgrenen och kompletterande gren? Ja, det går bra att den som intygar skriver båda intygen.

Här hittar du intyget:  Ridintyg för Beridarprogrammet

Vi förlänger sista dagen för att komplettera med gymnasiebetyg.

Är du gymnasiestudent och avslutar din gymnasieutbildning under vårterminen 2020, har du möjlighet att komplettera ansökan med slutbetyg fram till 1 augusti.

I ansökan lämnar du in ditt senaste betygsdokument från höstterminen 2019 och kompletterar med slutbetyg senast 1 augusti.

Information och dokument

Ridintyg-Beridarprogrammet 2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 117.6 KB

Information om digitalt antagningsprov Bp 2022

Ladda ner Format: pdf Storlek: 148.0 KB

Kursplaner Beridarprogrammet

Kursplan Beridarprogrammet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 989.2 KB

LÄRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 91.1 KB

Ordnings- och Säkerhetsföreskrifter vid HRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 218.1 KB

Kontaktperson
Linda Eriksson Utbildningsledare Beridarprogrammet
Helen Rosvall Utbildningsadministratör
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.