Yrkesutbildning

Beridarprogrammet

Drömmer du om att bli Beridare? Då har Flyinge utbildningen för dig. Beridarprogrammet är för dig som vill arbeta professionellt med att utbilda, träna, tävla och matcha hästar i olika åldrar.

SEN ANSÖK ÖPPEN T.O.M 15/8 – Klicka här för att komma till ansökan !

Viktiga datum

SEN ANSÖKAN ÖPPEN T.O.M 15/8

Datum för sen ansökan:

  • 17/8 – Sista dagen för att lämna in film
  • 18/8 – Besked behörighet och vidare till antagningsprov
  • 21/8 – Antagningsprov på Flyinge
  • 23/8 –  Besked om antagning
Om utbildningen

Beridarprogrammet på Flyinge är en treårig yrkesutbildning som ger dig en heltäckande utbildning i att utveckla hästar från inridning via matchning mot unghästchampionat till att ta fram mer färdiga tävlingshästar.

Beridare är ett yrke där självständiga och snabba beslut måste fattas, du tränas därför i att tänka självständigt och kritiskt, ta initiativ, vara flexibel och se problemlösningar. Arbetssättet vid den skolförlagda delen av utbildningen efterliknar det du förväntas träffa på under LIA-perioden och senare i yrkeslivet.

Utbildningen, såväl som det senare yrket, är fysiskt krävande och ställer stora krav på din fysiska förmåga och prestation. Därför ingår det även i utbildningen betydelsen av fysisk träning, sunda kostvanor och förmågan att planera sin tid för återhämtning.

En stor del av yrket som beridare kräver hög kompetens i att sköta hästar och hästbesättningar i olika åldrar. För att förberedas för det kommande yrkeslivet får du under skolförlagda utbildningen löpande sköta hästar och anläggning självständigt och i grupp i tre olika kurser fördelat på tre år. Kurserna förbereder dig för att ekonomiskt, rationellt, miljömässigt och med hästarnas välfärd i centrum planera, sköta, leda och utvärdera hästverksamhet. Undervisningen är förlagd till såväl veckodagar som helger och kvällar.

Undervisningen är till stor del disciplinkombinerande, dvs utbildningen syftar till att utveckla de studerande i såväl dressyr, hoppning och fälttävlan och att de ska kunna utbilda hästar i samtliga discipliner. Dock sker en viss specialisering mot en gren under utbildningens gång. Detta kräver utöver bredden en ökad specialisering hos ryttaren inom en gren.

Utöver den praktiska delen av den skolförlagda utbildningen förekommer det även teoretiska delar i utbildningen som föreläsningar och ämnesövergripande projekt inom exempelvis hästkunskap, avel, uppfödning, stall- och verksamhetsmanagement. Den teoretiska undervisningen har en nära anknytning till den praktiska verksamheten.

Utbildningen är på heltid och är till största del platsförlagd på Flyinge Kungsgård. Självständigt arbete och studier förekommer i både teoretiska och praktiska delar i samtliga kurser.

Under totalt 30 veckor fördelat på två perioder under första och andra året omfattas av praktik som in om yrkeshögskolan heter LiA (Lära i arbetet).

Målet är att du efter examen ska kunna utbilda hästar enligt ett vedertaget utbildningssystem, samt befästa dina kunskaper om hästens utbildning utifrån individens utvecklingspotential, exteriör, talang och utbildningsståndpunkt.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och yrkesrollerna Beridare och Unghästutbildare.

Information om antagningsprov för intag höstterminen 2023

Intyg behörighetskrav i fördjupningsgren – Verifiering av ridintyget

För att bli behörig till Beridarprogrammet ska du verifiera ridintyget i den gren du har valt som fördjupningsgren med en digital film enligt anvisningar, som uppvisar dina färdigheter.

Filmen syftar till att vara ett komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för hur filmen ska produceras skickas till alla som uppfyller behörighetskraven – läs mer om behörighetskraven i ”frågor och svar”.

För sen ansökan har du tiden mellan den 27/5-2023 fram till den 13/6-2023 på dig att genomföra och filma ditt digitala antagningsprov.

Anvisningar (banskiss och dressyrmoment) skickas ut den 27/5

 

Antagningsprov – Ridprov på plats på Flyinge

Alla sökande som uppfyller behörighet kommer att kallas till ett ridprov på plats för ytterligare en urvalsbedömning.

Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och hoppning. Det genomförs i både hopp- och dressyrsadel. Dessutom ingår ett hanteringsmoment i stallet.

Ridprovet kommer att genomföras på Flyinge den 11/5 2023

Besked och kallelse till skickas den 4/5

Läs mer om antagningsprovet här  bland ”Frågor och svar”.

Frågor och svar

Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika årgångarna.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här.

I ridningen krävs att du har riderfarenhet motsvarande lägst Msv B-nivå i dressyr, 1.30-hoppning, eller 1* CNC fälttävlan i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs riderfarenhet motsvarande lägst Msv C-dressyr, 1.20-hoppning och H 100 i fälttävlan. Det krävs ingen dokumenterad tävlingserfarenhet.

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III. Intyget får inte vara äldre än 1 år.

För att bli behörig till Beridarprogrammet ska du verifiera ridintyget i den gren du har valt som fördjupningsgren med en digital film enligt anvisningar, som uppvisar dina färdigheter.

Filmen syftar till att vara ett komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för hur filmen ska produceras skickas till alla som uppfyller behörighetskraven

Samtliga sökande med grundläggande behörighet och godkänt ridintyg (intyg + film) kallas till ett praktiskt antagningsprov.

Intyg behörighetskrav i fördjupningsgren – Verifiering av ridintyget

För att bli behörig till Beridarprogrammet ska du verifiera ridintyget i den gren du har valt som fördjupningsgren med en digital film enligt anvisningar, som uppvisar dina färdigheter.

Filmen syftar till att vara ett komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för hur filmen ska produceras skickas till alla som uppfyller behörighetskraven – läs mer om behörighetskraven i ”frågor och svar”.

Du har tiden mellan den 17/4-23 fram till den 2/5-23 på dig att genomföra och filma ditt digitala antagningsprov.

Anvisningar (banskiss och dressyrmoment) skickas ut den 17/4

Antagningsprov – Ridprov på plats på Flyinge

Alla sökande som uppfyller behörighet kommer att kallas till ett ridprov på plats för ytterligare en urvals bedömning genom ett särskilt prov.

Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och hoppning. Det genomförs i både hopp- och dressyrsadel. Samt ett moment i hantering i stallet.

Ridprovet kommer att genomföras på Flyinge den 11 maj 2023

Besked och kallelse till särskilt prov, antagningsprov skickas den 4/4.

Hur bedöms antagningsprovet

Mycket goda personliga färdigheter i ridning är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen, nå kursmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning, matchning, tävling och försäljning av hästar. Bedömningen av dina förkunskaper i ridning har därför högsta prioritet vid antagningsförfarandet.

Antagningskommittén som består av tre välmeriterade tränare- och eller ryttare i dressyr eller hoppning, kommer att gå igenom din film, samt bedöma dig vid ridprovet på plats på Flyinge.

Antagningsprovet står till grund för urvalet till Beridarprogrammet.

Besked om antagning meddelas mellan v 21-22

Utbildningen är 120 veckor lång och innehåller även 30 veckors LIA, lärande i arbetslivet, där den studerande får möjlighet att utveckla sina kunskaper utanför Flyinge.

120 veckor motsvarar 600 YH-poäng och leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Ja, det finns möjlighet att få ha egen häst med efter överenskommelse med lärarteamet.

Det förutsätter att plats finns och hästen passar in i utbildningens kursplan.

Mer information om kontakta Stallchef Anna Nilsson

Ansökan öppnar den 15 februari och stänger den 15 april. 

Du ansöker till utbildningen via Yh-ansökan.se Handilngar som betyg och intyg skickar du in via ansökningsportalen Yh-antagning.se

Ansökan ska innehålla:

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III.

Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbilda inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Tänk på att intyget är daterat och ska inte vara äldre än 1 år. 

Kan en hopptränare intyga för dressyrdelen? Ja, det går bra. Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbildad inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Kan samma person intyga både fördjupningsgrenen och kompletterande gren? Ja, det går bra att den som intygar skriver båda intygen.

Här hittar du intyget:  Ridintyg för Beridarprogrammet

Vi förlänger sista dagen för att komplettera med gymnasiebetyg.

Är du gymnasiestudent och avslutar din gymnasieutbildning under vårterminen 2023, har du möjlighet att komplettera ansökan med slutbetyg fram till 1 augusti.

I ansökan lämnar du in ditt senaste betygsdokument från höstterminen 2022 och kompletterar med slutbetyg senast 1 augusti.

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier.

Mer information om vilka stödinsatser eller anpassningar som kan bli aktuella kan du läsa om här Pedagogiskt stöd och tillgänglighet – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Informera om ditt behov av stöd.

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för skolan att du har svårigheter i studierna och har behov av stödinsatser i form av särskilt pedagogiskt stöd.

Du behöver då styrka ditt behov av stöd. Det kan du göra genom att visa att du under tidigare utbildning har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, t ex att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av lärare på pågående utbildning.

Om ditt behov av stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan skolan ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser. Du måste då lämna ett underlag till skolan som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Information och dokument

Ridintyg-Beridarprogrammet 2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 117.6 KB

Kursplaner Beridarprogrammet

Kursplan Beridarprogrammet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 335.4 KB

LÄRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 91.1 KB

Ordnings- och Säkerhetsföreskrifter vid HRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 213.0 KB

Kontaktperson
Helen Rosvall Utbildningsledare Beridarutbildningen
Anna Nilsson Stallchef Beridarprogrammet
Anna-Lena Martinsson Stallchef Beridarutbildningen och Flyinge Hästsportgymnasium
Piia Pantsu Lärare hoppning/terräng Beridarprogrammet, Hippologprogrammet
Mette Henriksen  Lärare dressyr, Beridarprogrammet, Hippologprogrammet
Pontus Molin Hästansvarig och kursledare Unghäst
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.