Yrkesutbildning

Beridarprogrammet

Drömmer du om att bli beridare? Då har Flyinge utbildningen för dig. Beridarprogrammet är för dig som vill arbeta professionellt med att utbilda, träna, tävla och matcha hästar i olika åldrar.
Ansökan till Beridarprogrammet 2021

Beridarprogrammet har öppet för sen ansökan tom 30 juni

Ansök här

Om utbildningen

Beridarprogrammet på Flyinge är en treårig yrkesutbildning som ger dig en heltäckande utbildning i att utveckla hästar från inridning via matchning mot unghästchampionat till att ta fram mer färdiga tävlingshästar. Även hur du förbereder hästar för saluhästvisningar ingår i utbildningen.

Du kommer att rida både yngre och äldre hästar men störst fokus ligger på utbildning och utveckling av hästar från 2,5 -7 år.

Denna utvecklingen av programmet kommer i ännu högre grad att svara upp mot det stora behov av duktiga hästutbildare som finns i landet. Som beridare behöver du vara insatt i hela utbildningskedjan för att på bästa sätt ta hand om de talangfulla hästar som föds upp.

Efter utbildning ska du som egen företagare eller anställd beridare kunna utbilda, matcha och tävla såväl unga som äldre hästar.

Under en vanlig dag på Flyinge har du både praktiskt och teoretisk undervisning. Hästutbildning, hästkunskap och träningslära är viktiga moment, liksom företagande och verksamhetsutveckling.

Du rider dressyr, hoppning och fälttävlan men har en fördjupning inom din specialgren.

I utbildningen ingår Lärande i arbetet (LIA). Det innebär att hela eller delar av kurser genomförs ute på en arbetsplats hos välmeriterade hästarbetsplatser med fokus på hästutbildning och tävling. Första året har du en sammanhängande period om 10 veckor LIA, andra året är LIA-perioden på 20 veckor. Tredje året är helt skolförlagt.

Tävling ingår i utbildningen.

Under tre lärorika år utbildas du av några av Sveriges absolut bästa tränare i hoppning, dressyr och fälttävlan. Målet är att du efter examen ska kunna utbilda hästar enligt ett vedertaget utbildningssystem, samt befästa dina kunskaper om hästens utbildning utifrån individens utvecklingspotential, exteriör, talang och utbildningsståndpunkt.

Du använder de kunskaper som utbildningen ger dig till att utbilda, träna och utveckla hästar med målsättningar mot, unghästvisningar, tävling och försäljning. Under utbildningen lär du dig också att sköta, stalla upp, samt träna hästar på ett etiskt och djurskyddsmässigt sätt med hänsyn till säker hästhantering.

Du rider oftast 2-3 hästar per dag men ibland fler. Tillsammans med dina lärare gör ni upp en nulägesanalys med en anpassad tränings- och tävlingsplanering för varje enskild individ. Arbete från marken såsom tömkörning, löshoppning och longering ingår också.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och yrkesrollerna beridare och unghästutbildare.

Informaion om digitala antagningsprov

Antagningsproven för Beridarprogrammet kommer att genomföras digitalt. Detta med anledning av Covid-19.

Du som har behörighet för utbildningen kommer att få besked om antagningsprov från den 16 april.

Antagningsprovet kommer att innehålla filmer som du själv ansvarar för att filma och skicka in. Vad filmerna ska innehålla kommer att meddelas. I månadsskiftet maj/juni ska filmerna vara inskickade.

Mer information om antagningsprovet kan du läsa om här: Information om digitalt antagningsprov Bp 2021

Har du som söker frågor om antagningsprovet går det bra att ta kontakt med Helen Rosvall

 

Frågor och svar

Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika årgångarna.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här.

I ridningen krävs att du har riderfarenhet motsvarande lägst Msv B-nivå i dressyr, 1.30-hoppning, eller 1* CNC fälttävlan i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs riderfarenhet motsvarande lägst Msv C-dressyr, 1.20-hoppning och H 100 i fälttävlan. Det krävs ingen dokumenterad tävlingserfarenhet.

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III. Intyget får inte vara äldre än 1 år.

Samtliga sökande med grundläggande behörighet och riderfarenheter som uppfyller kraven kallas till ett praktiskt antagningsprov.

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 har Flyinge AB, huvudman för Beridarprogrammet, vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning på anläggningen, Flyinge Kungsgård.

LÄS MED OM ANTAGNINGSPROVET HÄR: Information om digitalt antagningsprov Bp 2021

Tidigare år har antagningsprov genomförts på Flyinge Kungsgård. Att genomföra detta i år skulle innebära risk för smittspridning och Flyinge AB har beslutat att antagningsprovet till Beridarprogrammet kommer att genomföras i digital form. Antagningsprovet kommer ej att ske på Flyinge Kungsgård.

Antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet. Detta år kommer färdigheterna att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och skicka in.

Mycket goda personliga färdigheter i ridning är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen, nå kursmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning, matchning, tävling och försäljning av hästar. Bedömningen av dina förkunskaper i ridning har därför högsta prioritet vid antagningsförfarandet. Resultatet av antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet.

Antagningskommittén som består av 4 välmeriterade tränare- och eller ryttare i dressyr eller hoppning, kommer att gå igenom dina filmer. Antagningskommittén kommer bedöma samtliga filmer utifrån samma bedömningsgrund för samtliga sökande. Varje del kan ge dig max 30 poäng och för att bli godkänd på provet och därmed behörig till utbildningen krävs 39 poäng av totalt 60 poäng.

Om antalet behöriga sökande är högre än antal platser sker urval med utgångspunkt i resultatet på antagningsprovet.

Har du rätt behörighet går du vidare till antagningsprov

Din ansökan behandlas av en handläggare som går igenom din behörighet för att bli antagen till utbildningen. Har du rätt behörighet kommer du få besked om detta samt få information och instruktioner om antagningsprovet skickat till dig via mail.

Har du som söker inte rätt behörighet eller saknar intyg, kommer du att få besked vad som saknas eller vad du eventuellt behöver kompletteras med, för att bli behörig för utbildningen.

Besked om du är behörig eller ej kommer att meddelas från den 16 april.

 

Vad ska filmerna innehålla?

26 maj kommer du få instruktioner vad antagningsprovet, filmerna ska innehålla. Då kommer banskiss för hoppmomentet och övningar för dressyr skickas till dig via mail.

Vänta med att filma tills detaljerande anvisningar kommer.

När ska antagningsprovet skickas in

Antagningsprov ska vara inskickat senast den 31 maj.

Instruktioner kommer skicks till dig i samband med att du får besked om antagningsprov.

Utbildningen är 120 veckor lång och innehåller även 30 veckors LIA, lärande i arbetslivet, där den studerande får möjlighet att utveckla sina kunskaper utanför Flyinge.

120 veckor motsvarar 600 YH-poäng och leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Ja, det finns möjlighet att få ha egen häst med efter överenskommelse med lärarteamet.

Det förutsätter att plats finns och hästen passar in i utbildningens kursplan.

Mer information om kontakta Stallchef Anna Nilsson

Ansökan öppnar den 15 februari och stänger den 15 april. 

Du ansöker till utbildningen via Yh-ansökan.se Handilngar som betyg och intyg skickar du in via ansökningsportalen Yh-antagning.se

Ansökan ska innehålla:

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III.

Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbilda inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Tänk på att intyget är daterat och ska inte vara äldre än 1 år. 

Kan en hopptränare intyga för dressyrdelen? Ja, det går bra. Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbildad inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Kan samma person intyga både fördjupningsgrenen och kompletterande gren? Ja, det går bra att den som intygar skriver båda intygen.

Här hittar du intyget:  Ridintyg för Beridarprogrammet

Vi förlänger sista dagen för att komplettera med gymnasiebetyg.

Är du gymnasiestudent och avslutar din gymnasieutbildning under vårterminen 2020, har du möjlighet att komplettera ansökan med slutbetyg fram till 1 augusti.

I ansökan lämnar du in ditt senaste betygsdokument från höstterminen 2019 och kompletterar med slutbetyg senast 1 augusti.

Information och dokument

Ridintyg-Beridarprogrammet 2021

Ladda ner Format: pdf Storlek: 118.1 KB

Information om digitala antagningsprov – Del 1

Ladda ner Format: pdf Storlek: 140.7 KB

Kursplan

Obligatoriska kurser

 • Avel, uppfödning och träningslära 15 YHP
 • Företagande 25 YHP
 • Hästkunskap 20 YHP
 • Häst- och anläggningsvård 40 YHP
 • Hästutbildning 1 35 YHP
 • Hästutbildning 2 55 YHP
 • LIA 1 50 YHP
 • LIA 2 100 YHP
 • Ridkonst 1 20 YHP
 • Ridkonst 2 50 YHP
 • Saluhästvisning 15 YHP
 • Skolridning 45 YHP
 • Stall- och verksamhetsmanagement 1 30 YHP
 • Stall- och verksamhetsmanagement 2 55 YHP
 • Treåringens utbildning 45 YHP

Summa: 600 YHP

Kursplaner Beridarprogrammet

Kursplan Beridarprogrammet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 989.2 KB

Kontaktperson
Annethe Yng Skolchef Flyinge och Tf Rektor
Helen Rosvall Utbildningsadministratör
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Flyinge.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.