Yrkesutbildning

Beridarprogammet

Drömmer du om att bli Beridare? Då har Flyinge utbildningen för dig. Beridarprogrammet är för dig som vill arbeta professionellt med att utbilda, träna, tävla och matcha hästar i olika åldrar.
NU HAR VI ÖPPET FÖR SEN ANSÖKAN FRAM TILL 9/6
FLEX

Detta formulär fylls i av dig som studerande inför kompetenskartläggningen som utbildningsanordnaren genomför. Om du behöver hjälp med något i formuläret vänd dig till din utbildningsanordnare.

HÄR kommer du till Flex

Om utbildningen

Beridarprogrammet på Flyinge är en treårig yrkesutbildning som ger dig en heltäckande utbildning i att utveckla hästar från inridning via matchning mot unghästchampionat till att ta fram mer färdiga tävlingshästar.

Beridare är ett yrke där självständiga och snabba beslut måste fattas, du tränas därför i att tänka självständigt och kritiskt, ta initiativ, vara flexibel och se problemlösningar. Arbetssättet vid den skolförlagda delen av utbildningen efterliknar det du förväntas träffa på under LIA-perioden och senare i yrkeslivet.

Utbildningen, såväl som det senare yrket, är fysiskt krävande och ställer stora krav på din fysiska förmåga och prestation. Därför ingår det även i utbildningen betydelsen av fysisk träning, sunda kostvanor och förmågan att planera sin tid för återhämtning.

En stor del av yrket som beridare kräver hög kompetens i att sköta hästar och hästbesättningar i olika åldrar. För att förberedas för det kommande yrkeslivet får du under skolförlagda utbildningen löpande sköta hästar och anläggning självständigt och i grupp i tre olika kurser fördelat på tre år. Kurserna förbereder dig för att ekonomiskt, rationellt, miljömässigt och med hästarnas välfärd i centrum planera, sköta, leda och utvärdera hästverksamhet. Undervisningen är förlagd till såväl veckodagar som helger och kvällar.

Undervisningen är till stor del disciplinkombinerande, dvs utbildningen syftar till att utveckla de studerande i såväl dressyr, hoppning och fälttävlan och att de ska kunna utbilda hästar i samtliga discipliner. Dock sker en viss specialisering mot en gren under utbildningens gång. Detta kräver utöver bredden en ökad specialisering hos ryttaren inom en gren.

Utöver den praktiska delen av den skolförlagda utbildningen förekommer det även teoretiska delar i utbildningen som föreläsningar och ämnesövergripande projekt inom exempelvis hästkunskap, avel, uppfödning, stall- och verksamhetsmanagement. Den teoretiska undervisningen har en nära anknytning till den praktiska verksamheten.

Utbildningen är på heltid och är till största del platsförlagd på Flyinge Kungsgård. Självständigt arbete och studier förekommer i både teoretiska och praktiska delar i samtliga kurser. Undervisningen sker på svenska.

Under totalt 30 veckor fördelat på två perioder under första och andra året omfattas av praktik som in om yrkeshögskolan heter LiA (Lära i arbetet).

Målet är att du efter examen ska kunna utbilda hästar enligt ett vedertaget utbildningssystem, samt befästa dina kunskaper om hästens utbildning utifrån individens utvecklingspotential, exteriör, talang och utbildningsståndpunkt.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och yrkesrollerna Beridare och Unghästutbildare.

Information om behörighet och antagningsprov

Behörighet

Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och
därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika disciplinerna.

För att kunna antas krävs därför dokumenterad riderfarenhet motsvarande lägst Msv B nivå i dressyr, 130
hoppning, eller 1* CNC fälttävlan i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs dokumenterad
riderfarenhet motsvarande lägst Msv C dressyr, 1.20 hoppning eller H100 fälttävlan.

Riderfarenheten skall intygas genom att skicka in video från ridning enligt instruktioner från
utbildningsanordnaren om skickas till den mail du har angett i ansökan när ansökningsperioden har gått ut. Den sökande ska intyga ridfärdigheter i sin fördjupningsgren samt visa förmåga i ridning för kompletterande gren.

Antagningsprov – Ridprov på plats på Flyinge

Alla sökande som uppfyller behörighet kommer att kallas till ett ridprov på plats för ytterligare en urvalsbedömning.

Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och hoppning. Det genomförs i både hopp- och dressyrsadel.

Godkänt ridprov ingår i krav på särskilda förkunskaper

Läs mer om antagningsprovet bland ”Frågor och svar”.

Frågor och svar

Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika årgångarna.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här.

I ridningen krävs att du har riderfarenhet motsvarande lägst Msv B-nivå i dressyr, 1.30-hoppning, eller 1* CNC fälttävlan i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs riderfarenhet motsvarande lägst Msv C-dressyr, 1.20-hoppning och H 100 i fälttävlan. Det krävs ingen dokumenterad tävlingserfarenhet.

Riderfarenheten skall intygas genom att skicka in video från ridning enligt instruktioner från utbildningsanordnaren. Den sökande ska intyga ridfärdigheter i sin fördjupningsgren samt visa i ridning för kompletterande gren.

Samtliga sökande med dokumenterade riderfarenheter enligt ovanstående kriterier kallas till
antagningsprov. Godkänt ridprov ingår i krav på särskilda förkunskaper. Provet består av två delar, ridning i dressyr och ridning i hoppning.

Riderfarenheten skall intygas genom att skicka in video från ridning enligt instruktioner från utbildningsanordnaren som skickas till den mail du har angett i ansökan när ansökningsperioden har gått ut. 
För att bli behörig till Beridarprogrammet ska du verifiera dina kunskaper i ridning med två filmer, en i den fördjupande grenen och en i kompletterande grenen.

Antagningsprov – Ridprov på plats på Flyinge

Alla sökande som uppfyller behörighet kommer att kallas till ett ridprov på plats för ytterligare en urvals bedömning genom ett särskilt prov.

Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och hoppning. Det genomförs i både hopp- och dressyrsadel.

Ridprovet kommer att genomföras på Flyinge. 

Besked och kallelse till särskilt prov, antagningsprov skickas efter ansökningstiden har löpt ut.

Hur bedöms antagningsprovet

Mycket goda personliga färdigheter i ridning är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen, nå kursmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning, matchning, tävling och försäljning av hästar. Bedömningen av dina förkunskaper i ridning har därför högsta prioritet vid antagningsförfarandet.

Antagningskommittén som består av tre välmeriterade tränare- och eller ryttare i dressyr eller hoppning, kommer att gå igenom din film, samt bedöma dig vid ridprovet på plats på Flyinge.

Antagningsprovet står till grund för urvalet till Beridarprogrammet.

Utbildningen är 120 veckor lång och innehåller även 30 veckors LIA, lärande i arbetslivet, där den studerande får möjlighet att utveckla sina kunskaper utanför Flyinge.

120 veckor motsvarar 600 YH-poäng och leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Ja, det finns möjlighet att få ha egen häst med efter överenskommelse med lärarteamet.

Det förutsätter att plats finns och hästen passar in i utbildningens kursplan.

Mer information om kontakta Stallchef Anna Nilsson

Ansökan öppnar den 15 februari och stänger den 15 april. 

Du ansöker till utbildningen via Yh-ansökan.se Handilngar som betyg och intyg skickar du in via ansökningsportalen Yh-antagning.se

Vi förlänger sista dagen för att komplettera med gymnasiebetyg.

Är du gymnasiestudent och avslutar din gymnasieutbildning under vårterminen 2024, har du möjlighet att komplettera ansökan med slutbetyg fram till 1 juli

I ansökan lämnar du in ditt senaste betygsdokument från höstterminen 2023 och kompletterar med slutbetyg senast 1 juli

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier.

Mer information om vilka stödinsatser eller anpassningar som kan bli aktuella kan du läsa om här Pedagogiskt stöd och tillgänglighet – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Informera om ditt behov av stöd.

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för skolan att du har svårigheter i studierna och har behov av stödinsatser i form av särskilt pedagogiskt stöd.

Du behöver då styrka ditt behov av stöd. Det kan du göra genom att visa att du under tidigare utbildning har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, t ex att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av lärare på pågående utbildning.

Om ditt behov av stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan skolan ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser. Du måste då lämna ett underlag till skolan som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Kursplaner Beridarprogrammet

Kursplan Beridarprogrammet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 314.4 KB

LÄRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 91.1 KB

Ordnings- och Säkerhetsföreskrifter vid HRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 213.0 KB

Kontaktperson
Helen Rosvall Utbildningsledare Beridarutbildningen
Anna Nilsson Stallchef Beridarprogrammet
Anna-Lena Martinsson Stallchef Beridarutbildningen och Flyinge Hästsportgymnasium
Piia Pantsu Lärare hoppning/terräng Beridarprogrammet, Hippologprogrammet
Mette Henriksen  Lärare dressyr, Beridarprogrammet, Hippologprogrammet
Pontus Molin Hästansvarig och kursledare Unghäst
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.