Yrkesutbildning

Hovslagarutbildningen

Vill du vara din egen chef? Är du i fysisk form och har ett intresse för hästen i sin helhet samtidigt som du utför ett hantverk? Då är hovslagaryrket nåt för dig. Bli hovslagare. Sök till vår hovslagarutbildning.

Den treåriga utbildningens övergripande mål är att du efter avslutad hovslagarutbildning har tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att verka yrkesmässigt som av Jordbruksverket godkänd hovslagare. Vi fokuserar på varje enskild individs förutsättningar och skor för hög hållbarhet och prestation inom hästsporten.

Viktiga datum

ANSÖKNINGSPERIOD 15 FEBARUARI – 15 MAJ

LÄNK TILL ANSÖKAN 

 

 

FLEX

Detta formulär fylls i av dig som studerande inför kompetenskartläggningen som utbildningsanordnaren genomför. Om du behöver hjälp med något i formuläret vänd dig till din utbildningsanordnare.

HÄR kommer du till formuläret.

HOVSLAGARUTBILDNING MED HÖG KVALITET

Hästsportens riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången erbjuder en hovslagarutbildning av hög kvalitet – det har en granskning från Myndigheten för Yrkeshögskolan slagit fast i en ny rapport. De har granskat tolv områden och utbildningen får betyget ”Uppfyller i hög grad” på alla punkter. Läs rapporten här: MYH 2021_5718 Beslut och rapport Hovslagarutb.

På hovslagarutbildningen varvar du såväl teori som praktik. Vi håller till i uppvärmda ljusa lokaler med alla tänkbara faciliteter för att kunna genomföra utbildningen på bästa sätt, dessutom får du vistas i en vacker historisk miljö. Från och med 2026 är en treårig yrkeshögskoleutbildning den enda vägen till att bli godkänd hovslagare av Jordbruksverket.

Målet med den treåriga hovslagarutbildningen är att du efter avslutad utbildning har tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att verka yrkesmässigt som godkänd hovslagare av Jordbruksverket.

På Flyinge får du vara med och sko de hästar som finns på anläggningen. Det är allt från unghästar till tävlingshästar inom ridsportens olika discipliner. Vi tar även emot kunders hästar för skoning och åker ut på uppdrag för att ge dig en bred variation och erfarenhet

Vi fokuserar på varje enskild individs förutsättningar och skor för hög hållbarhet och prestation inom hästsporten.

Om utbildningen

Se film från vår digitala informationsträff.

Övergripande innehåller utbildningen följande kurser:

 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Lärande i arbete (praktik)
 • Smide/Varmskoning
 • Fysiologisk skoning
 • Hovsjukdomar och hovreperationer
 • Hästkunskap
 • Företagande

Delar av utbildningen kan ske mellan klockan 7 och ibland efter klockan 18.

Lärande i arbete (LIA -praktik) sker hos hovslagare och på veterinärklinik, eller motsvarande, tio veckor per läsår. Totalt 30 veckor under tre år.

Läs i FRÅGOR OCH SVAR om vilken behörighet som krävs och om hur antagningsprovet går till.

Hovslagarakademin

Hovslagarakademin är ett nätverk för dig som utbildat dig till hovslagare på hästnäringens riksanläggningar och som nu vill utvecklas inom hovslagaryrket genom praktisk tillämpning och vetenskaplig förankring!

Hovslagarakademin är en alumnverksamhet för dig med examen från den treåriga hovslagarutbildningen eller tilläggsutbildningen vid någon av Hästnäringens riksanläggningar. Du kan också ha gått en ett- eller tvååring hovslagarutbildning vid Hästnäringens Riksanläggningar och sen kompletterat med annan tilläggsutbildning som gjort att du är behörig för att ansöka till

Läs mer om Hovslagarakademin

Frågor och svar

För att vara behörig till utbildningen behöver du som söker ha dokumenterad gedigen erfarenhet av hästhantering samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer om vad det innebär

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor
Yrkeserfarenhet av hästhantering genom 6 månaders praktik på halvtid eller 3 månaders praktik på heltid (alternativt dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst 5 år) Detta ska intygas via detta dokument

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar!

Antagningsprov till Hovslagarutbildningen intag höstterminen 2023 kommer att genomföras digitalt. 

Antagningsprovet står till grund för urvalet till Hovslagarutbildningen. Dina färdigheter kommer att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och skicka in.

Antagningsprovet består av fyra olika delar:

 1. Hästhantering – Film
 2. Arbetsställning – Film
 3. Kallsmide – Film
 4. Muntligt teoriprov – Digitalt

I momentet hästhantering bedömer vi din förmåga att hantera, kommunicera, analysera och avläsa hästen. Detta sker genom att du ska gå in till en häst, ta på grimma och binda upp hästen. Du skall sedan tränsa, leda och efter anvisningar visa häst vid hand.

I momentet arbetsställning bedömer vi din förmåga att hantera, kommunicera, analysera och avläsa hästen. Vi bedömer även din förmåga att stå i en lämplig arbetsställning för skoning/hovvård.

I momentet kallriktning bedömer vi din förmåga att följa instruktioner, hantera verktyg, uppfatta skoformer, likformighet-olikformighet, planhet och skevhet. Detta gör du genom att du kallriktar en sko, omformar och planar samt riktar en traktarm.

I momentet digitalt teoriprov bedömer vi dina hästkunskaper och din analysförmåga. Under det muntliga teoriprovet kommer du att få svara på några frågor gällande hästens exteriör och beteende.

Du som är behörig, som uppfyller behörighetskraven, kommer att få tydliga instruktioner om vad antagningsproven ska innehålla och demo-filmer som visar exempel på hur och vad det är du ska visa i filmerna.

Antagningsprovet ska vara inlämnat senast 21 maj

Anvisningar kommer att skickas via mail till dig efter den 15 april

Har du möjlighet att träna på att de delarna som bedöms i antagningsprovet så går det bra.

Saknar du utrustning kan det vara ett tips att ta kontakt med en hovslagare eller någon som har utrustning du kan låna,  och be om att få komma och prova och träna vid något tillfälle innan själva filmningen.

Vecka 22 kommer besked om antagning ges via YH-antagning.se

Du ansöker om ett godkännande hos Jordbruksverket när du erhållit betyget godkänt eller högre i alla kurser samt har ett godkänt examensprov. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Ja, utbildningen är studiestödsberättigande via CSN. Läs mer på CSN:s hemsida

Som studerande på vuxenutbildning ansvarar du själv för ditt boende. Via vår hemsida har vi kontaktuppgifter till personer/hyresvärdar som hyr ut alla typer av boenden till studenter i de vackra omgivningarna kring våra riksanläggningar.

Normalt är du i skolan måndag – fredag 08.00 – 17.00, ca 30 timmar i veckan.

Praktiska och teoretiska lektioner varvas dagligen. Under praktikperioderna är man hos sin Lia-värd.

Om hovslagaren uppfyller våra krav på en Lia-värd så kan du vara det. Vi har också ett stort kontaktnät med andra hovslagare som tar emot studenter under din praktikperiod.

På Facebook tipsar vi om en sida där privatpersoner lägger upp lediga boende och stallplatser

Boende och Stallplats i Flyinge | Facebook

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Resor, boende och kurslitteratur betalar du själv.

Ja, nordiska medborgare kan söka till yrkeshögskolan i Sverige. Är du bosatt i Norge, Danmark, Island eller Finland är det kostnadsfritt att gå en yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Undervisningsspråket är svenska.

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier.

Mer information om vilka stödinsatser eller anpassningar som kan bli aktuella kan du läsa om här Pedagogiskt stöd och tillgänglighet – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Informera om ditt behov av stöd.

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för skolan att du har svårigheter i studierna och har behov av stödinsatser i form av särskilt pedagogiskt stöd.

Du behöver då styrka ditt behov av stöd. Det kan du göra genom att visa att du under tidigare utbildning har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, t ex att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av lärare på pågående utbildning.

Om ditt behov av stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan skolan ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser. Du måste då lämna ett underlag till skolan som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Ansökningsblanketter

Intyg hästerfarenhet hovslagarutbildningen

För att vara behörig till utbildningen behöver du som söker ha dokumenterad gedigen erfarenhet av hästhantering.

Minst 3 månaders heltid yrkespraktik alt 6 månader halvtid yrkespraktik med hästhantering. Eller dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst 5 år. 

Det intygar du via denna blankett.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 116.6 KB

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter HRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 213.0 KB

Bilder & Video

Utbilda dig till hovslagare på en riksanläggning

Den 16 april är sista ansökningsdag till flertalet av våra utbildningar. Hovslagarutbildningen är en utav dessa, här får du veta mer om vardagen på utbildningen!Är detta något för dig kan du läsa mer och ansöka via vår hemsida https://flyinge.se/utbildning/hovslagarprogrammet/Utbildningen ges på tre orter, förutom Flyinge kan du även studera på Ridskolan Strömsholm och på Wången. Vem skor din häst?

Posted by Flyinge AB on Tuesday, 10 April 2018

Kontaktperson
Jennie Sundin Utbildningsansvarig Hovslageriet
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.