Skolhäst

Hipp San (SWB)

Fakta

F. 2008, val
Hip Hop – Cardento – Quite Easy
Uppfödare: Jan-Erik Nilsson, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 110 D Msv C