Skolhäst

Carachiljo QT (SWB)

Fakta

F. 2005, val
Cathageno – Cagliostro – Abgar xx
Uppfödare: Hans-Olof Ottosson, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 110 D LA
Tävlad: H 110