Skolhäst

Don Chamero (SWB)

Fakta

F. 2004, val
Don Primero – Chapman – Rex
Uppfödare: Jöns-Olof Bengtsson, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: D Msv A
Tävlad D Msv B