Skolhäst

Baghera

Uppfödare: P. Bastiaansen, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 145 D Msv B
Tävlad: H 140

Stamtavla
Cardento Capitol I Capitano
Folia
B-Estelle Lord
Restelle
Quitana Z Quito de Baussy Jalisco B
Urgande B
Fontana Renville
Pirouette
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.