Skolhäst

Flyinge Comedian

Uppf. FAB,  Ägare FAB    H 110  D LA   Tävlad 100