Skolhäst

Fleur de Valée (SWB)

Fakta

F. 2004, sto
Bourbon – Cortez – Duell
Uppfödare: Birgitta Valett, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 120, D Msv C
Tävlad: H 110