Skolhäst

Fleur de Valée (SWB)

Fakta

F. 2004, sto
Bourbon – Cortez – Duell
Uppfödare: Birgitta Valett, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 120, D Msv C
Tävlad: H 110

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.