Skolhäst

Don Perignon (SWB)

Fakta

F. 2008, val
Don Romantic – Bayron
Uppfödare & Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 90 D Msv B
Tävlad: D Msv C