Skolhäst

Quick Nick (SWB)

Fakta

F. 2002, val
Quite Easy – Turban Rose – Carnoustie xx
Uppfödare: Familjen Ljungcrantz, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: D Msv C, H 130
Tävlad: H 120