Skolhäst

Bonneville (SWB)

Körhäst

Fakta

F. 2002, val
Stanford – Alpen Fürst – Cordon Bleu
Uppfödare: Solveig Sandberg, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: Msv
Tävlad: USM