Skolhäst

Nemo (SWB)

F. 2011, val
Niveau-Montgomery
Utbildningsståndpunkt, H:110, D:LA
Tävlad: 90 cm