Skolhäst

Sterling (SWB)

Fakta

F. 2010, val
Stalypso – Platini VDL – Stanford
Uppfödare: Bollerups Lantbruksinstitut, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 100