Skolhäst

Yankee (SWB)

Fakta

F. 2007, val
Cathageno- Prince Mab xx – Northern Ace xx
Uppfödare & äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 120, Msv C
Tävlad: H 90