Styrelse, Stadgar och dokument

Flyinge Hästsportklubbs stadgar och andra publika dokument publiceras här och/alternativt på vår Facebooksida.

Vi som ingår i Flyinge Hästsportklubbs styrelse är:

Funktion Funktion Funktion Funktion
Ordförande Ulf Gunnehed ulf.gunnehed@gmail.com 070-5584004
Vice ordförande , Sekreterare Tobias Lidén tobias.liden@loberod.com 070-5917980
Kassör Helena  Persson helena@stenshill.se 072-2440329
Ordinarie styrelsemedlem Tomas  Rosenberg tomros68@gmail.com 070-6998910
Suppleant Jan Jönsson jan.jonsson1791@hotmail.com 070-8845761
Ordinarie styrelsemedlem, Funktionärsansvarig Anna Rieckmann anna.rieckmann@telia.com 070-8875018
Suppleant, Tävlingsansvarig Alexandra  Dittmer alexandra@mrsdittmer.se 070-2114248
Ordinarie styrelsemedlem Annika  Fagerholt annika@lovstastuteri.com 076-3102464
Ordinarie styrelsemedlem Tuva Flygare tuva.flygare02@gmail.com 070-4134065

Stadgar FHSK 2020

Protokoll årsmöte för verksamhetsår 2023

Årsredovisning FHSK för 2023

Protokoll från FHSK konstituerande styrelsemöte inför 2024

Samarbetspartner