Skolhäst

Sacramento (SWB)

Körhäst

Fakta

F. 1997, val
Sack – Palazzo – Vilmorence
Uppfödare: Lislott Ljung, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: Körning Svår
Tävlad: Körning Svår