Ny chans att komma med på hippologprogrammet hösten 2020!

Ny chans att komma med på hippologprogrammet hösten 2020!

Hippologprogrammet inriktning ridhäst, travhäst och islandshäst
Öppet för sen anmälan till och med 11 augusti

Vill du ha chansen att bli kallad till extra antagningsprövning och komma med på programmet om lediga platser uppstår ska du så klart anmäla dig!

SEN ANMÄLAN/ÅTERANMÄLAN
Du som inte har varit anmäld till hippolog – kandidatprogram 2020 ska göra en sen anmälan via www.antagning.se

Du som har varit anmäld till hippolog – kandidatprogram 2020 men blivit obehörigförklarad på grund av att betyg inte hunnit att bli klara eller att du missat någon eller båda delarna av antagningsprovet i maj eller ångrar att du inte tackat ja du ska göra en återanmälan efter den 9 juli. Detta kan endast göras genom att maila SLU:s antagningsenhet antagning@slu.se (alltid öppen). Önskan om återanmälan som inkommer via e-post kommer alltid att registreras med det datum som mailet kom till SLU eller det datum anmälan är fullständig.

Vid antagning vid sen anmälan/återanmälan sker rangordning av behöriga sökande utifrån det datum då fullständig anmälan inkommit till SLU. Frågor om behörighet kan ställas till antagning@slu.se .

BEHÖRIGHET FÖR ATT KUNNA ANTAS TILL PROGRAMMET
För att ha möjlighet att bli behörig till programmet måste Du göra extra antagningsprov på samma sätt som vid ordinarie antagningsprövning d v s genom att skicka in filmer på antagningsprovets moment. Vi skickar anvisningar för hur detta skall gå till när du har skickat in din anmälan. Du skall även uppfylla grundläggande och särskild behörighet senast vid programstart den 31 augusti. Antagning till programmet kommer att ske snarast efter att bedömning av inskickade filmer är klar. Reservantagning sker fram till två veckor efter programstart.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.