Nyhet

FLYINGE EQUESTRIAN ARENA 2023 – UPPDATERING

Efter att vi publicerat nedanstående nyhet så valde de som överklagat avstyckningen att i går kväll skicka in en ansökan om att dra tillbaka den överklagan man skickade in den 17:e januari. Vi gläds givetvis av det beskedet och hoppas att vi framöver kan ha en mer konstruktiv dialog om utvecklingen av Flyinge Equestrian Arena.

Flyinge Equestrian Arena är namnet på det utomhusområde där tre fastigheter och tre ägare med tre av Europas största ridbanor och övriga faciliteter gemensamt skapar förutsättningar för utbildningar, träningar, tävlingar och publikupplevelser i absoluta världsklass för att utveckla svensk ridsport mot ytterligare framgångar.

Flyinge Equestrian Arena är också en viktig förutsättning för Flyinge ABs utveckling som Riksanläggning mot 2030.

Sedan starten av samarbetet 2018 så har det funnits en gemensam plan för hur området ska utformas och utvecklas. Framdriften har dock påverkats kraftigt på grund av otaliga överklaganden från en handfull individer i närområdet inom först miljöområdet, sedan kring i princip allt som gjorts på markområdet.

Nu är marken avstyckad, fastighetsbildningen vunnit laga kraft, Flyinge har erhållit slutlikvid för marken och ägandet övergått till köparna. Vi har sett fram emot att gemensamt kunna färdigställa stora delar av området under 2023. Nu har samma individer som drivit tidigare processer dock valt att även överklaga själva avstyckningen. Detta leder tyvärr till ytterligare förseningar, detta då vissa aktiviteter måste pausas medan andra kan fortsätta enligt plan.

Vi beklagar alla de som sett fram emot att få besöka oss och nyttja faciliteterna 2023 – Vi får nu gemensamt lyfta blicken och se fram emot 2024 och därefter.

Mer från Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.