Nyhet

AVHANDLINGARNA ÄR UPPSPIKADE

Likt Martin Luther som spikade upp sina 95 teser kring reformationen av kristendomen 1517 har nu Linda Kjellberg och Gabriella Torell Palmquist spikat upp sina doktorsavhandlingar på porten till ”ridkonstens kyrka” nämligen Vita ridhuset på Strömsholm.

Ridskolan Strömsholm och Flyinge har två doktorer och snart sin tredje när Linda Kjellberg gör sin disputation den 8:e december.

Vi utvecklar Kunskap, Hästar och Människor.

Läs mer här.

Mer från Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.