Nyhet

PLATS LEDIG FÖR DRESSYRSTIPENDIAT PÅ FLYINGE

Platsen som dressyrstipendiat är en plats för vidareutbildning och träning vid Flyinge Ridakademi i framförallt dressyrridning. Start den 1 februari eller efter överenskommelse, för en period om 6 månader med eventuellt möjlighet till förlängning.

Flyinge Ridakademi är en avdelning inom Flyinge AB med verksamhet i utbildning och träning av hästar. Målet är utbildning av skolhästar till nivån Msv A dressyr eller 1.30 hoppning till Flyinge AB:s olika hästyrkesutbildningar. Vissa hästar utbildas och tränas med mål till svår dressyr för eventuell försäljning som sporthästar. Träning av hästar i hoppning till högre nivå samt träning av äldre skolhästar ingår i verksamheten. Verksamheten leds av akademistallmästare Odd Granlid i samverkan med stallmästare Jens Fredricson; övergripande hästansvarig samt stipendiatansvarig är Flyinge AB:s veterinär Isabelle Fredricson. Flera studerande kan vara engagerade i verksamheten.

Platsen som dressyrstipendiat innebär som regel dressyrträning vardagar av ett varierande antal hästar under ledning av Odd Granlid samt vanligen någon vardag per vecka hoppträning av någon häst under ledning av Jens Fredricson. Därtill ingår ett skötselansvar för Flyinge Akademistall med hästar under ledning av stallchef Flyinge AB samt veterinär Flyinge AB.

Kvalifikationer: Sökande till dressyrstipendieplats vid Flyinge AB skall vara minst 20 år gammal och ha erfarenhet av dressyrridning på Msv A nivå. Hippologutbildning, beridarutbildning eller annan likvärdig hästyrkesutbildning är meriterande samt yrkeserfarenhet av arbete med hästar i olika åldrar. Sökande förutsätts ha ett stort engagemang till lärande, stort intresse för utbildning och träning av dressyrhästar samt engagemang, intresse och förmåga att hålla hästar och stall i högsta standard avseende skötsel och allmän hästvälfärd.

Välkommen med din ansökan till: isabelle.fredricson@rsflyinge.se

Kontakt och frågor:

Isabelle Fredricson

Tel: +46 (0)70 825 36 06
E-post: isabelle.fredricson@rsflyinge.se

Mer från Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.