Nyhet

EN NY TID ÄR SNART HÄR

Flyinge Kungsgård finns i så många hästmänniskors hjärtan. Något som vi så väl förstår, känner och respekterar. Utveckling sker – men historien är något som vi alltid tar med oss in i framtiden när en ny tid nalkas. Mycket händer just nu på anläggningen men då många inte har möjlighet att besöka på grund av rese- och besöksrestriktioner tänkte vi berätta lite vad som sker.

Klockan på Chefsbostaden har varit fryst i tiden ett par decennier. Kanske en symbolik över det bristande fokus man haft på underhållsfrågorna på Flyinge under en alltför lång tid. För snart sex år sedan – då en gemensam ledning och styrelse med Ridskolan Strömsholm tillsattes – fanns många röster för en nedläggning av anläggningen. Detta efter ett antal år med negativa resultat och stora skulder och en anläggning i förfall. Något som inte fanns på kartan för oss som vill utveckla Sveriges häst- och ridsportnäring och som ser Flyinge Kungsgård som en mycket viktig pusselbit i detta arbete.

För några år sedan rasade ett antal takpannor ned från huvudstallen kring den så kallade fyrkanten. Efter en inspektion visade det sig att alla takpannor hängde på stuprännorna då alla läkter var genomruttna. Området skyddsstängdes omedelbart då det fanns risk för liv och en analys om problemets omfattning inleddes. I detta arbete kom det fram att taken dömts ut redan för nästan 30 år sedan men att varken finansiella medel eller möjligheter funnits att åtgärda problemen. Nu stod Flyinge inför en känd men kanske än mer akut underhållsskuld. Det blev startskottet för ett fokuserat och omfattande arbete för den nya ledningen att finna finansiering och möjlighet till att lyfta Flyinge Kungsgårds fastigheter till den nivå en riksklenod förtjänar.

Arbetet med att vända anläggningens ekonomi hade redan inletts. Sedan 2015 har Flyinge levererat positiva resultat där 2020 varit det bästa året genom tiderna. Med detta och en tydlig strategi mot framtiden har ägare, sponsorer, finansiärer och bidragsgivare skapat en möjlighet att ge Flyinge en plats i historien igen. Bolagets tydliga strategi mot först 2025 och nu mot 2030 har varit en grundbult i de nationella och internationella bidrag Flyinge sökt och beviljats.

Just nu pågår ett arbete med att renovera Chefsbostaden. Taket byts och fasaderna som delvis rasat och varit fulla med sprickor återställs. Klockan som sitter på ”centerlinjen” på Chefsbostaden och hela Kungsgården renoveras och kommer under en ny sponsor snart visa den rätta tiden igen.

Men så mycket mer har redan skett och än mer kommer att hända i närtid. Men att renovera en Kungsgård är inte en helt enkel uppgift. Stora delar är K-märkta vilket innebär ett nära samarbete med såväl Länsstyrelsen som Riksantikvarieämbetet för att säkerställa att vi tar tillvara alla kulturhistoriska värden och lyfter med dem in i framtiden.

Så vad har då hänt de senaste åren? Låt oss ta en kort tillbakablick men också skåda framåt.

Taken på Fyrkanten är renoverade och alla plåtarbeten och fönster har nyproducerats enligt gamla metoder. Flyinges kända storkar som häckat på taken har tagits väl om hand och fått nya plattformar att bygga sin framtid på. Hållbarhet omfattar så mycket mer än byggnader och hästhållning.

Taket på Wallenbergsridhallen har också bytts ut till moderna material med betydligt större ljusinsläpp.

Flertalet av fasaderna på fyrkanten har renoverats enligt konstens alla regler och återställts till det utseende de hade i början av förra seklet. Övriga fasader inklusive det fantastiska brandtornet ligger i renoveringsplanerna. Exakt vad som ska inrymmas i det de unika lokalerna i tornet är något vi arbetar med just nu.

Tidigare har även fasaderna på det tidigare vagnslidret renoverats och dess funktion bytts från museum till skötselplatser till våra praktiska utbildningsmoment till häst. Alla historiska körvagnar som stod här tidigare kommer inom kort åter att kunna visas för allmänheten på en av Fyrkantens vindar.

En annan vind på Fyrkanten har inretts med ett modernt gym för våra elever och studenter – och för medlemmar i Flyinge Hästsportklubb.

Stora Ridhuset på Flyinge Kungsgård är en av Sveriges största uppvärmda ridsportanläggningar. Med en helt ny geoenergianläggning (i samarbete med Skånska Energi) baserat på ett antal geoborrhål och en solcellsanläggning ligger vi den absoluta framkanten i hållbara hästanläggningar.

Lilla Ridhuset som har en lång historia på Kungsgården har renoverats med nytt tak och nya sarger och väggar inomhus.

Inomhus i våra lokaler som inte är öppna för allmänheten sker också mycket. Kontorslokaler har renoverats och fräschats upp. Både våra kontorslokaler och Chefsbostaden har fått nya kök.

Det har målats och fixats på många av anläggningens hus. Färs och Frostastallet som huserar PS och Partners har målats om under perioden. Verkstaden målades om men brann straxt därefter. Nu återuppbyggd och nymålad igen.

Utomhus sker det också en hel del (även om också alla ridhus fått nya underlag) – Melonbanan har utökats i storlek och fått nytt fibersandsunderlag och en helt ny bevattningsanläggning samt en inhägnad som gör att den fungerar även för unghästar. Kastanjeparken har fått nytt underlag och är i dag världsklass vad gäller dressyr. Nya dränerade hagar ger våra hästar en betydligt skönare vardag.

En verklig tillgång för Flyinge (och vår systeranläggning Ridskolan Strömsholm) är våra Agria Naturbanor där våra hästar kan få utvecklas utanför ridhus och ridbanor.

Ni som varit på Flyinge den senaste tiden har säkerligen sett att Crafoordhallen är skyddsstängd. Denna vackra och designerbelönade byggnad som invigdes så sent som 2005 har varit en oerhörd tillgång till Flyinge har med tiden tyvärr visat sig varit behäftat med ett antal allvarliga fel. Felaktiga material och byggnadsutföranden har lett till omfattande rötskador i bärande takkonstruktioner vilket gjort att delar av hallens tak behöver byggas om. Då hallen i vår dagliga utbildningsverksamhet motsvarar tre normala ridhus arbetar vi hårt för att skapa förutsättningar och finansiering för reparationen av detta unika ridhus.

En del av finansieringen av Flyinges framtid har bestått av att sälja ett bostads- och markområde som inte använts i Flyinges verksamhet – en verksamhet som växer och därmed kräver nya utbildnings-och träningsmöjligheter i absoluta världsklass. Utan nya ridbanor och träningsområden kan inte Flyinge utvecklas och riskerar då att förlora sin givna roll som riksanläggning. På det försålda markområdet kommer det att anläggas två stora fibersandsbanor som Flyinge genom samarbetsavtal kan nyttja för sin utbildnings- och utvecklingsverksamhet tillsammans med nya belysta ridleder för våra studerande. Samtidigt kommer en ny fibersandsbana och en ny gräsbana att anläggas på Flyinges angränsande mark. Detta ger oss unika möjligheter för utbildning och träningar i alla discipliner. Någon eller några gånger per år kommer de två anläggningarna att samarbeta för att arrangera utomhustävlingar som Flyinge än gång i tiden gjorde – dåtid i ny tappning.

Mycket händer och framtidstron är stark. Flyinge är – tillsammans med sin systeranläggning Ridskolan Strömsholm – Swedish Equestrian Centers of Excellence, Vi utvecklar Kunskap, Hästar och Människor. Just det kommer vi kunna göra på ett Flyinge i den nya tiden.

Flyinge är en anläggning öppen för allmänheten – om än med vissa restriktioner under rådande pandemi. Kom gärna och besök oss och känn in atmosfär, historik och framtid.

PS. En invigning av den nya tiden kommer att ske när gällande restriktioner gällande COVID-19 släppts och vi bedömer det lämpligt. Mer information kommer DS.

Mer från Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.