Nyhet

FLYINGES ANLÄGGNING FORTSATT STÄNGD FÖR UTOMSTÅENDE HÄSTAR

Idag förlängde Svenska Ridsportförbundet det nationella tävlingsstoppet till och med den 11 april och både Flyinge och Ridskolan Strömsholm har beslutat att ha anläggningarna fortsatt stängda för utomstående hästar till samma datum.
Ansök till Flyinge hästgymnasium

  Detta som en försiktighetsåtgärd för att skydda hästarnas välfärd och minska risken för smittspridning av den EHV-1 smitta med koppling till Valencia, Spanien. Vi har inget misstänkt eller konstaterat fall på anläggningarna.

Att anläggningen stängs innebär följande:

  • Inga externa hästar får besöka anläggningen. Lektioner och träningar på Flyinge kan fortgå som vanligt för de elever som redan har sin häst på anläggningen.
  • Inga hästar får lämna anläggningen, med undantag för veterinärbesök godkända av stallchef.
  • Hovslageriet kommer att vara stängt för externa hästar.
  • Elever som kommer tillbaka med sina hästar från praktik, kommer att ha sina hästar isolerade i separat stall i minst två veckor.
  • Extra säkerhetsåtgärder kommer också tillämpas för de externa unghästar som är planerade att komma till Flyinge på utbildning.
  • Avstängningar finns vid Flyinges infarter och vid galoppbanan närmast stostallet. De hästar som står uppstallade på Flyinge får passera förbi dessa avspärrningar och rida ut på Flyinges marker så som exempelvis parken, hela galoppbanan och årundan. Håll extra avstånd vid mötande av andra hästar.
  • Elever och studenter ska byta kläder och skor (alt. desinficera), tvätta händer och använda handsprit om de besökt andra stallar innan ankomst till Flyinge.

Vi följer aktivt händelseutvecklingen och datumet kan komma att ändras.

För mer information:

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2021/03/tavlingsstoppetforlangs

https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/virusabort-ehv-1-hos-hast/

Kontaktperson
Isabelle Fredricson Forskning
Kontaktperson
Mer från Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.