Nyhet

NY STYRELSEORDFÖRANDE FÖR FLYINGE AB

Jonas Sohlman efterträder Karin Mattsson som lämnar uppdraget som ordförande i styrelsen för Ridskolan Strömsholm och Flyinge efter fem år.

Karin Mattsson har lett arbetet i styrelsen under perioden då Ridskolan Strömsholm och Flyinge fått en personunion i styrelse och ledning. Arbete har lett till ett bättre integrerat och samordnat arbete med tydligt bättre ekonomi som resultat.

  • Karin Mattsson har gjort ett mycket bra jobb i att leda arbetet under tiden som ledningen för de två anläggningarna anpassat verksamheten och nu när allt börjar komma på plats är det naturligt att göra ett byte på ordförandeposten, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet och ägarstyrelserna för Ridskolan Strömsholm och Flyinge.

I ägarstyrelsen för Ridskolan Strömsholm och Flyinge är Svenska Ridsportförbundet, ATG och SWB representerade och styrelsens uppdrag är att ta fram ett ägardirektiv för anläggningarna och utgöra valberedning för styrelserna för Strömsholm och Flyinge.

Karin Mattsson lämnade uppdraget som ordförande vid bolagens årsstämmor idag den 27 april och ny ordförande blir Jonas Sohlman, tidigare ledamot i bolagens styrelse.

Efter stämman har styrelsen följande sammansättning; Jonas Sohlman, ordförande, Karolina Lagerlund, vice ordförande, Markku Söderberg, Gunilla Kruger Fredriksson, Kerstin Pettersson-Brodda, Anders Abenius, och Johan Fyrberg.

Mer från Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.