Nyhet

SKOLUNDERVISNING EFTER DAGENS REGERINGSBESLUT

Efter regeringens rekommendation att alla Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor och universitet ska gå över till distansutbildning från imorgon onsdag har Ridskolan Strömsholm och Flyinge tagit beslut kring de utbildningar vi erbjuder på anläggningarna.

Gymnasium

All teoretisk gymnasieutbildning kommer att erbjudas elever på distans.

Anläggningarnas elevboenden stängs. Utflyttning sker i den takt som är möjlig i samråd mellan skolan, elever och dess föräldrar.

Alla elever i årskurs 3 kommer få personliga planer för att säkra möjligheten att ta examen gällande de praktiska momenten i utbildningen. Vi kommer titta över hur vi ska kunna erbjuda motsvarande möjlighet för årskurs 1 och 2.

Vuxen- och Universitetsutbildningar

Alla teoretiska moment kommer erbjudas på distans.

Praktiska moment i utbildningarna kommer att anpassas för att erbjudas i annan form, enskilt eller i mindre grupper.

Hästhållning på samtliga utbildningar

Hästhållning sker under respektive anläggningspersonals handledning med gängse och eventuellt extra resurser vad gäller skolans egna hästar. De som har egen häst på anläggningarna ska i möjligaste mån ta med denna/dessa hem.

Kontaktpersoner:

Ridskolan Strömsholm

Gymnasiet: Cecilia Svanhalam, rektor

Vuxenutbildningar: Marita Lindberg, skolchef

Universitet (SLU): Elisabeth Olsson, studierektor

Flyinge

Annethe Yng, Utbildnings- och skolchef

Mer från Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.