Skolhäst

Slide

SKOLMÄSTARE 2015 – hoppning
F. 2009, valack
Seargent Pepper – Convoi – Campari M
Uppfödare: Schoerfke, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 130 D Lätt A
Tävlad: H 120

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.