Skolhäst

Regatto (SWB)

Körhäst

Fakta

F. 2003, val
Bugatti Hilltop – Zephyr – Rote Boldt
Uppfödare: Lisbeth Ransjö, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: Lätt