Skolhäst

Rio (SWB)

Fakta

F. 2008, val
Richfield – Wetano- Amiral
Uppfödare: Bollerups Lantbruksinstitut, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 120, D Msv B, F 100
Tävlad: H 120, D LA, F 100


Bilder & Video