Skolhäst

Isfajh

Körhäst. Skolans enda nordsvensk.

Fakta

F. 2008, val
Isvind – Brodd – Ceasar
Uppfödare: Josephine Andersson, Kivik, Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: Lätt

Stamtavla
Isvind
Brodd
Ceasar