Skolhäst

Flyinge Bombastic (SWB)

Fakta

F. 2010, val
Odermus – Emmerton
Uppfödare & Ägare: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: H 120 D Msv C
Tävlad: H 110