LÄRA

LÄRA är Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholms och Flyinges värdegrund som sätter grunden och spelreglerna för hur vi på anläggningarna förhåller oss till vår uppgift och varandra.

LÄRA står för Lika värd, Ärlig, Respektfull och Ansvarstagande.

Lika värd
Vi hälsar på alla.
Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
Vi inkluderar alla.
Vi hjälper den som är osäker eller behöver hjälp.

Ärlig
Vi erkänner och lär av våra fel.
Vi ljuger inte för andra eller oss själva.
Vi talar inte illa om andra.
Vi gör det som är rätt även när ingen ser på.
Vi är uppriktiga för att hjälpa och förbättra.
Vi pratar med varandra och inte om varandra.

Respektfull
Vi passar tider.
Vi ser ur olika perspektiv och är öppna för våra olikheter.
Vi skiljer på sak och person.
Vi låter alla komma till tals och lyssnar till vad alla har att säga.
Vi lär av varandra.

Ansvarstagande
Vi står för våra handlingar.
Vi gör vårt yttersta för helheten.
Vi vågar ta hjälp eller säga nej om vi inte räcker till.
Vi tar initiativ för att förbättra vårt och hästarnas välmående.
Vi hanterar material och utrustning med varsamhet och slutför det vi åtagit oss.
Vi upprätthåller ordning och reda.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.