Skolhäst

Queensland (SWB)

Körhäst

Fakta

F. 2009, val
Quarterback – De Niro
Uppfödare: , Äg: Flyinge AB
Utbildningsståndpunkt: K Lätt, D Lätt B