Skolhäst

Dubai (SWB)

F. 2008, sto
Careful- Amiral
Utbildningsståndpunkt: H:120, D: Msv C
Tävlad: H: 110