Skolhäst

Centino

Fakta

F. 2011, valack
Ce-Matin – Atot
Utbildningsståndpunkt: H 110 D LA