FAQ

Nej, det behöver du inte, du nyttjar Flyinges välutbildade skolhästar under din utbildningstid. Har du egen häst som du önskar använda i utbildningen finns det möjlighet till det.

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som i första hand ger en yrkesexamen, men våra profiler är utformade så att du kan få både en yrkesexamen och en allmän behörighet till högskola. För att få grundläggande behörighet behöver du läsa Svenska/Svenska som andraspråk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6 + Matematik 1 med lägsta betyget E. Vi erbjuder även fler kurser utöver dessa och många av våra elever får då med sig särskilda behörigheter., men då behöver du läsa dessa utöver dina 2500p så kallat utökat program. Hela 90% av de elever på SRG´s skolor, som tog gymnasieexamen 2015, hade allmän behörighet att söka till högskola 2015.

Ja, för Naturkunskap2 läser våra elever Naturkunskap 1a1 samt Djuren i naturbruket och Djurhållning obligatoriskt. För Biologi 2 läser våra elever Marken och växternas biologi obligatoriskt, vilket enligt regeringen och skolverkets uppdaterade behörighets regler från 1 juli 2011 (GY11) ska ge ersättningsbehörighet.

Utbildningen innehåller mycket praktiska moment, men även en hel del teori. Målet är att utbildningen ska ge dig goda kunskaper som förbereder dig till ett yrke med häst och du spenderar en stor del av din skoldag i stallet. Både stallet och ridhuset kommer vara en naturlig del av din vardag. I utbildningen ingår även Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) med minst 15 veckor. Vi är en del av det EU-finansierade projektet Erasmus+ som innebär att två elever per skola och termin har möjlighet att förlägga sin APL utomlands.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.