FAQ

För att antas till Hippologprogrammet ska du som söker ha:

Behörighet:

 • Grundläggande behörighet för högskoleutbildning på grundnivå
 • Särskild behörighet:
  • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c eller Matematik B
  • Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 + Fy 1a + Ke 1 eller Bi 1 + Fy 1b1 + Fy 1b2 + Ke 1) eller Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A + Fy A + Ke A)
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap A
  Ersättningsmöjligheter för Naturkunskap 2 finns på följande sida: https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/ersattningsmojligheter-bi-nk/
 • Godkänt antagningsprov

Läs mer om behörighet och urval.

Läs igenom anvisningarna för antagningsprovet. Där ser du på vilket sätt du behöver förbereda dig för antagningsprovet.

Generellt används anläggningarnas hästar i utbildningen. Under åk 2 och 3 kan det finnas möjlighet att ta med egen häst i utbildningen om den håller den nivån som krävs för respektive kurs. Du måste inte ha egen häst med dig till utbildningen. Anläggningarna har hästarna som krävs för de olika kurserna. Att man innan utbildningarna haft ansvar för häst/hästar ser vi positivt på men är ingen nödvändighet.

Det finns boende att hyra i närheten av anläggningarna. Många boende har också stallplatser att hyra ut och annars finns det många stall i närområdena. Vi kan inte erbjuda något boende i vår regi, men tipsar gärna om kontakter.

Som all universitetsutbildning i Sverige är undervisningen avgiftsfri. Detta gäller även för studenter från våra nordiska grannländer. Det tillkommer kostnader för litteratur och material samt för privata behov såsom kost, logi, stallplats för ev. egen häst m.m. Som studerande på Hippologprogrammet är man studiemedelsberättigad. För information kring detta kontakta Centrala Studiestödsnämnden.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.