FAQ

Flyinge Hästsportgymnasium har riksintag och är riksrekryterande. Det innebär att du som bor i Sverige, Norge, Finland, Danmark och på Åland kan söka till oss. Alla elever har rätt till inackorderingsbidrag via CSN.

För att bli antagen behöver du behörighet för yrkesutbildning på gymnasiet (minst E i fem ämnen samt E i svenska, engelska och matematik). Du kan läsa mer om behörighetskraven för yrkesprogram på Skolverkets hemsida.

Om vi har fler sökande än antal platser (30) sker urval baserat på betyg från grundskolan.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2020. Det är omvalsperiod i vårt upptagningsområde mellan 25 april och 15 maj. Under den här perioden kan du ändra ditt val, eller göra förändringar i rankningen av dina val.
Det slutgiltiga antagningsbeskedet är klar 1 juli.

Tänk på att meddela via webben om du avser att anta din plats.

För att söka till oss gör du ditt gymnasieval i din hemkommun genom deras gymnasieansökan. Bra att ha till hands när du söker är:

  1. Namnet på skolan: Flyinge Hästsportgymnasium
  2. Kommun: Lund kommun, kommunkod 1281
  3. Program: Naturbruksprogram – särskild variant
  4. Ansökningskod/Studievägskod: NBHASVOR

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram med fyra nationella inriktningar(Djur, Lantbruk, Skog och Trädgård).

Hos oss på Flyinge Hästsportgymnasium läser du en särskild variant av Naturbruksprogrammet som bara finns hos oss, yrkesutgången är Hästskötare – inriktning skötsel och drift av hästsportanläggningar.

Alla nationella gymnasieprogram innehåller 2 500 gymnasiepoäng. Ett poäng kan i princip översättas till en studietimme. Man särskiljer på gymnasiegemensamma ämnen (som alla program läser), programgemensamma ämnen (som är specifika för programmet), inriktningsämnen, programfördjupningsämnen (som är specifika för inriktningen), individuella val (som är valbara kurser) samt gymnasiearbetet.

På Naturbruksprogrammet kommer du att läsa fler karaktärsämnen än ”vanliga” ämnen.

Flyinge Hästsportgymnasium erbjuder yrkesutgången Hästskötare – inriktning skötsel och drift av hästsportanläggningar.

Till skillnad från högskoleförberedande program så förbereder Naturbruksprogrammet dig för yrkeslivet och när du tar studenten är du redo att kliva direkt ut i arbetslivet. Du kan också välja att läsa högskolebehörighet så att du kan studera vidare.

Ett yrkesprogram ger inte automatiskt behörighet för vidare studier. Vill du senare kunna studera vidare på högskola eller universitet behöver du läsa så kallade högskoleförberedande kurser i svenska och engelska, och eventuellt matematik. Vi erbjuder de här kurserna inom ramen för de individuella valen.

För att få grundläggande behörighet till högskolan behöver du läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Vi erbjuder också Matematik 2a och några andra kurser, beroende på intresse och behov som ger särskild behörighet till högskolan.

När du läser ett yrkesprogram ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Under APL:en är det tänkt att du ska möta arbetslivet på riktigt.

Du kommer att ha sammanhängande praktik ute på andra hästsportanläggningar än Flyinge. Då blir du, trots att du är elev, en bland andra kollegor och får testa på dina kunskaper och färdigheter i det verkliga arbetslivet. Det ger dig många värdefulla kontakter för det fortsatta arbetslivet och ovärderliga erfarenheter.

Många av våra elever har med sig egen häst hit, men privata hästar används generellt sett inte i utbildningen.

Uppstallning av egen häst sker oftast utanför skolan, men vi har god kontakt med många omkringliggande stallar, och hjälper gärna till med kontaktförmedling.

Har du med dig egen häst hit finns möjlighet att träna privat under kvällstid för någon av våra duktiga instruktörer.

Du kan kostnadsfritt nyttja ridhus och banor under lediga tider, vardag som helg.

Som elev på en riksrekryterande utbildning har du rätt till inackorderingsbidrag om du inte har möjlighet att åka kommunalt till Flyinge Kungsgård från din hemadress.

Inackorderingsbidraget ska ersätta del av utgifter för hyra av bostad på studieorten, fördyrat uppehälle och resor mellan studieorten.

Flyinge Hästsportgymnasium är en friskola och du söker via CSN.
Bidragets storlek påverkas av hur lång resväg du har.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Flyinge.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.