FAQ

Flyinge Hästsportgymnasium har riksintag och är riksrekryterande. Det innebär att du som bor i Sverige, Norge, Finland, Danmark och på Åland kan söka till oss. Alla elever har rätt till inackorderingsbidrag via CSN.

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Du kan läsa mer om behörighetskraven för yrkesprogram på Skolverkets hemsida.

Antagning baseras på betyg.

Datum för Gymnasieval 2022 (OBS! Kan variera)

 • Gymnasieval: 15 januari – 15 februari
 • Preliminär antagning: klar 15 april
 • Omval: 25 april – 15 maj
 • Slutlig antagning: Klar 1 juli
 • Sista dag för att registrera ditt svar på skanegy.se: 23 juli
 • Sent val: 7 augusti – 11 september
 • Reservantagning: 6 augusti – 13 september

Sista ansökningsdag för sen ansökan på gymnasiet följer respektive hemkommuns sista ansökningsdag. Detta datum kan variera. Under den här perioden kan du ändra ditt val, eller göra förändringar i rankningen av dina val.

Tänk på att meddela via webben om du avser att anta din plats.

För att söka till oss gör du ditt gymnasieval i din hemkommun genom deras gymnasieansökan. Bra att ha till hands när du söker är:

 1. Namnet på skolan: Flyinge Hästsportgymnasium
 2. Kommun: Lund kommun, kommunkod 1281
 3. Program: Naturbruksprogram – särskild variant
 4. Ansökningskod/Studievägskod: NBHASVOR

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram med fyra nationella inriktningar(Djur, Lantbruk, Skog och Trädgård).

Hos oss på Flyinge Hästsportgymnasium läser du en särskild variant av Naturbruksprogrammet som bara finns hos oss, yrkesutgången är Hästskötare – inriktning skötsel och drift av hästsportanläggningar.

Alla nationella gymnasieprogram innehåller 2500/2700 gymnasiepoäng. På Flyinge Hästsportgymnasium får du grundläggande högskolebehörighet och har möjlighet att läsa till samhällsvetenskaplig högskolebehörighet. Ett poäng kan i princip översättas till en studietimme. Man särskiljer på gymnasiegemensamma ämnen (som alla program läser), programgemensamma ämnen (som är specifika för programmet), inriktningsämnen, programfördjupningsämnen (som är specifika för inriktningen), individuella val (som är valbara kurser) samt gymnasiearbetet.

Flyinge Hästsportgymnasium erbjuder yrkesutgången Hästskötare – inriktning skötsel och drift av hästsportanläggningar.

Naturbruksprogrammet förbereder dig för yrkeslivet och när du tar studenten är du redo att kliva direkt ut i arbetslivet.

Ja, hos oss läser du Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Om du dessutom vill ha samhällsvetenskaplig högskolebehörighet, läser du även Samhällskunskap 1a2, Historia 1a2 och Matematik 2a.

Vi erbjuder även andra kurser, beroende på intresse och behov.

När du läser ett yrkesprogram ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Under APL:en är det tänkt att du ska möta arbetslivet på riktigt.

Du kommer att ha sammanhängande praktik ute på andra hästsportanläggningar än Flyinge. Då blir du, trots att du är elev, en bland andra kollegor och får testa på dina kunskaper och färdigheter i det verkliga arbetslivet. Det ger dig många värdefulla kontakter för det fortsatta arbetslivet och ovärderliga erfarenheter.

Många av våra elever har med sig egen häst hit och det finns möjlighet till uppstallning.

Som elev på en riksrekryterande utbildning har du rätt till inackorderingsbidrag om du inte har möjlighet att åka kommunalt till Flyinge Kungsgård från din hemadress.

Inackorderingsbidraget ska ersätta del av utgifter för hyra av bostad på studieorten, fördyrat uppehälle och resor mellan studieorten.

Flyinge Hästsportgymnasium är en friskola och du söker via CSN.
Bidragets storlek påverkas av hur lång resväg du har.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.