FAQ

Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika årgångarna. För att kunna antas krävs därför dokumenterad riderfarenhet motsvarande lägst Msv B nivå i dressyr, 130 hoppning, eller 1* CNC fälttävlan  i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs dokumenterad riderfarenhet motsvarande lägst Msv C dressyr, 1.20  hoppning och H 100 i fälttävlan. Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III.

Urvalsgrunder sker genom särskilt prov. Alla sökande med dokumenterade riderfarenheter som uppfyller kraven kallas till ett praktiskt antagningsprov, särskilt prov, som äger rum på Flyinge.

Om antalet behöriga överstiger antalet utbildningsplatser kallas samtliga behöriga sökande till antagningsprov och antagningsprovet består av två delar: prov i ridning – dressyr med analys och prov i ridning – hoppning med analys.

Antagningen sker i första hand efter personliga färdigheter i ridning och hästhantering. Vid ridprovet granskar antagningsgruppen din ryttarkänsla, sits och förmåga till inverkansridning. Även dina utvecklingsmöjligheter som hästutbildare kommer att bedömas. I provet ingår både dressyr och hoppning motsvarande förkunskapskraven.  Antagningsgruppen består av representanter från näringen och lärare på utbildningen.

Utbildningen är 600 YH-poäng, fördelat på 3 år. Utbildningen innehåller även 20 veckors LIA, lärande i arbetslivet, där den studerande får möjlighet att utveckla sina kunskaper utanför Flyinge. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Ja, det finns möjlighet att få ha egen häst med efter överenskommelse med lärarteamet om att hästen passar in i utbildningens kursplan.

Det varierar under olika perioder men ca. 1-4 hästar per dag.

Ja det finns möjligheter till att tävla både egna och skolans hästar inom ramen av kursplanen.

Ja det stor möjlighet att hitta en LIA plats genom Flyinges LIA värdar och nätverk.

Det är flera teoretiska kurser som ingår. Allt från hästkunskap till företagande med häst.

Beridarprogrammet är en yrkeshögskoleutbildning. Flyinge Ab är utbildningsanordnare och Myndigheten för yrkeshögskoleutbildningar är den myndighet som beviljar utbildningarna.

Ansökan öppnar den 15 februari och stänger den 15 april.

Du skickar in din ansökan med handlingar via ansökningsportalen Yh-antagning.se

Ansökan ska innehålla, betyg och ett särskilt ridintyg som du hittar på vår hemsida.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.