FAQ

Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika årgångarna.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här.

I ridningen krävs att du har riderfarenhet motsvarande lägst Msv B-nivå i dressyr, 1.30-hoppning, eller 1* CNC fälttävlan i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs riderfarenhet motsvarande lägst Msv C-dressyr, 1.20-hoppning och H 100 i fälttävlan. Det krävs ingen dokumenterad tävlingserfarenhet.

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III. Intyget får inte vara äldre än 1 år.

Samtliga sökande med grundläggande behörighet och riderfarenheter som uppfyller kraven kallas till ett praktiskt antagningsprov.

Antagningsprovet står till grund för urvalet till Beridarprogrammet. Dina färdigheter kommer att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och skicka in.

Årets antagningsprov kommer att delas upp i två steg.

Antagningsprov steg 1 – Digitalt prov – egenproducerad film skickas in

I antagningsprovets första del ska du producera en digital film enligt anvisningar, som uppvisar dina färdigheter i din fördjupningsgren. Filmen syftar till att vara ett komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för hur filmen ska produceras skickas till alla sökande som uppfyller behörighetskraven.

INSTRUKTIONER FÖR HUR DU SKA PRODUCERA FILMEN MED BANSKISS OCH DRESSYRMOMENT SKICKAS TILL DIG DEN 16/4

När ska det digitala antagningsprovet skickas in?

Det digitala antagningsprovet ska vara inskickat senast den 25 april, enligt instruktionen nedan.  

Antagningsprov steg 2 – Ridprov utförs på plats på Flyinge

Efter första antagningsprovet steg 1 kommer de 20 som är högts bedömda att kallas till ridprov på plats för ytterligare en urvalsbedömning.

Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och bomarbete. Det genomförs i både hopp- och dressyrsadel. Dessutom ingår ett hanteringsmoment.

 

RIDPROVET PÅ FLYINGE KOMMER ATT GENOMFÖRAS MÅNDAGEN DEN 9/5

Hur bedöms antagningsprovet

Mycket goda personliga färdigheter i ridning är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen, nå kursmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning, matchning, tävling och försäljning av hästar. Bedömningen av dina förkunskaper i ridning har därför högsta prioritet vid antagningsförfarandet. Resultatet av antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet.

 

Antagningskommittén som består av tre välmeriterade tränare- och eller ryttare i dressyr eller hoppning, kommer att gå igenom din film, samt bedöma dig vid ridprovet på plats på Flyinge.

Läs mer här 

Utbildningen är 120 veckor lång och innehåller även 30 veckors LIA, lärande i arbetslivet, där den studerande får möjlighet att utveckla sina kunskaper utanför Flyinge.

120 veckor motsvarar 600 YH-poäng och leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Ja, det finns möjlighet att få ha egen häst med efter överenskommelse med lärarteamet.

Det förutsätter att plats finns och hästen passar in i utbildningens kursplan.

Mer information om kontakta Stallchef Anna Nilsson

Ansökan öppnar den 15 februari och stänger den 15 april. 

Du ansöker till utbildningen via Yh-ansökan.se Handilngar som betyg och intyg skickar du in via ansökningsportalen Yh-antagning.se

Ansökan ska innehålla:

Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III.

Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbilda inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Tänk på att intyget är daterat och ska inte vara äldre än 1 år. 

Kan en hopptränare intyga för dressyrdelen? Ja, det går bra. Den som intygar fyller i vilken disciplin hen är utbildad inom och vilken nivå hen är utbildad på.

Kan samma person intyga både fördjupningsgrenen och kompletterande gren? Ja, det går bra att den som intygar skriver båda intygen.

Här hittar du intyget:  Ridintyg för Beridarprogrammet

Vi förlänger sista dagen för att komplettera med gymnasiebetyg.

Är du gymnasiestudent och avslutar din gymnasieutbildning under vårterminen 2020, har du möjlighet att komplettera ansökan med slutbetyg fram till 1 augusti.

I ansökan lämnar du in ditt senaste betygsdokument från höstterminen 2019 och kompletterar med slutbetyg senast 1 augusti.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.