Fakta

Måldokument är framtaget av Flyinge i samarbete med SWB och med samverkan från näringen. Projektfinansiering HNS och Agria.

Projektledare Karin Engström Flyinge AB och Elisabeth Olsson  SWB.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.