Plan mot kränkande särbehandling

Plan mot kränkande särbehandling

Flyinge Hästsportgymnasium bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 991.9 KB

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.