Betäckningsvillkor

Gäller år xx

Alla uppfödare/seminstationer som inseminerar ston med sperma genom PS Flyinge & Partners AB godkänner följande villkor som gäller för alla befintliga och framtida affärsrelationer.

Betäckningssäsongen startar den xx och avslutas den xx.

Färsk transporterad sperma finns tillgänglig för seminstationerna tis-fredag (beställning mån-tors). Om en hingst med kort varsel inte mer finns till förfogande som tex. sjukdom, tävling eller liknande, så erbjuder vi tillgång till fryst sperma på Flyinge, alternativt kan Ni välja en annan hingst ur programmet av samma hingsthållare. I sådana fall debiteras enbart betäckningsavgiften för den senast använda hingsten. Betäckningsavgifter återbetalas ej.

Beställning av semin från hingstar stående på Flyinge görs senast klockan 11.00 måndag – fredag. Upphämtning kan ske måndag-lördag. Gällande hingstar stående utomlands skall seminstationer ringa eller maila sin seminbeställningen senast klockan 09.00.

Fraktkostnader

Transportkostnader för färsk transporterad sperma  från hingstar som står på Flyinge debiteras 300 kr/ skick + moms . Transportkostnader för fryst semin från Flyinge debiteras till faktisk kostnad. För importerad kyld transportsperma kan distributionen till seminstationerna ske vanligen inom 24 timmar. Här debiteras transportkostnaderna om 60 Euro i transportkostnad och 30 Euro för veterinärintyg. Kostnader för speciella önskemål som t.e.x  expressutdelning eller söndags leveranser varierar. Kontakta oss om priser och tillgång på dessa tjänster. Om du använder en seminstation på avlägsen ort kan det vara klokt att i god tid kontakta oss för kontroll av leverans inom 24 timmar.

Från Katrinelund kan sperma levereras till seminstationerna samma dag som tappningen. Katrinelund tappar mån-ons-fre.

Slingan

  • frusen semin 600 kr+moms
  • flyg 600 kr +moms
  • bil 550 kr+moms
  • post 350 kr+moms

slingan startar 15/4-5/8

Betäckningsavgifter

Hingstarnas betäckningsavgifter faktureras i samband med första insemineringen. Förfallodag efter 10 dagar. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta.

För hingstar i programmet som tillhör Paul Schockemöhle gäller att om stoet inte blir dräktigt eller resorberar sitt foster kan man vid betäckning påföljande år tillgodo räkna sig en rabatt på 50% av förra årets erlagda betäckningsavgifter. Detta förutsätter att ett veterinärintyg inkommit till oss före 1/12 innevarande år/betäckningsåret. Utan detta veterinärintyg kan ingen rabatt erhållas påföljande år. Ston som inseminerats första gången efter den 1 juli och inte blivit dräktiga kan nästföljande år  insemineras med en hingst med samma nivå på betäckningsavgiften utan att nya kostnader behöver erläggas. Rabatten ska användas på samma hingst eller hingst i samma prisklass.

För hingstar i programmet som tillhör Katrinelund & PS Flyinge & Partners gäller att om man påbörjar betäckningen efter den 15 juli och om stoet inte blir dräktigt kan den erlagda avgiften överföras till nästkommande betäckningssäsong.

Stationsavgift

För hingst i PS Flyinge & Partners hingstprogram erläggs stationsavgift med 500 kr, för inseminering med externa hingstar erläggs en stationsavgift med 1500 kr.

Veterinäravgift

Färsk (AI) och transporterad kyld sperma: 2000 kr + moms
Fryst sperma (FAI): 5000 kr + moms interna hingstar
Fryst sperma (FAI): 6000 kr + moms externa hingstar

I avgiften ingår reguljära gynekologiska undersökningar och insemineringar av stoet, samt de dräktighetsundersökningar som görs ca 17 och 30 dygn efter ägglossning. Kostnader för eventuella provtagningar eller veterinära behandlingar av stoet tillkommer.

Uppstallning

Uppstallning av ston/ston med föl sker på djurägarens/fodervärdens egen risk.

Avgifter på Flyinge:

Ston utan föl: 160 kr/dag ink moms
Ston med föl: 180 kr/dag ink moms
Bete i grupp: 100kr/ dag ink moms

Anmälan

Vänligen registrera ditt sto via www.sprangrulla.se

Underlag för registrering av födda föl
Handlingen är först utskrivbar när samtliga avgifter i samband med betäckningen är betalda och ett levande föl rapporterats av stoägaren på www.sprangrulla.se

Moms
Moms tillkommer på alla språngavgifter och övriga kostnader om inget annat står.

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.